Diccionari Jurídic Català

portada

«El Diccionari Jurídic Català és un diccionari enciclopèdic especialitzat que vol recollir els termes que formen part de les diverses disciplines del dret, com ara el dret públic, el dret civil, el dret penal, el dret processal, el dret canònic, el dret ambiental i el dret mercantil, entre altres.»

Cal destacar, per una banda, la gran utilitat que té per als juristes, gràcies al llenguatge especialitzat emprat en el món juridicoadministratiu; i d’altra, el fet que recull expressions llatines molt usades en l’àmbit del dret.

 

Autor: Campus Extens

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des
del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar
formació i suport al professorat i a l’alumnat en l’ús de Moodle, ajudar
els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació
de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari