Socrative, edició de qüestionaris per potenciar la participació dels alumnes dins l’aula a través dels dispositius mòbils

Socrative és una aplicació desenvolupada pel MIT i porta aproximadament set anys en ús. Va sorgir amb la intenció de facilitar l’ús dels dispositius mòbils dins les aules amb una finalitat totalment educativa i potenciar la participació de tot l’alumnat.

L’eina és gratuïta, però també té una versió de pagament que proporciona més opcions de personalització i configuració a un preu econòmic.

Els estudiants poden participar en temps real dins l’aula contestant tests, activitats, concursos, etc., des dels seus mòbils (també tauletes, portàtils, ordinadors), que el professor pot haver preparat per als seus alumnes amb antelació o bé de forma espontània a classe. El docent obté en pocs segons les respostes obtingues dels estudiants, de manera que rep una idea real dels continguts apresos, les dificultats destacades, etc., la qual cosa li permet establir un debat dins de l’aula en relació amb aquests temes.

Pel que fa a la disponibilitat tècnica, Socrative disposa d’una app específica per als docents i una altra per als estudiants, disponible des d’App Store.

També des del web <www.socrative.com> es permet aquesta diferenciació d’usuari. Tècnicament els alumnes poden accedir en temps real a les preguntes o bé a través d’una classe, on es troben disponibles les activitats configurades.

Les opcions d’edició per part del professor són:

1. Examen (qüestionari amb preguntes)
2. Nave espacial juego (concurs entre equips amb temps)
3. Encuesta final (qüestionari amb rànquing de resultats)

El professor pot seguir els resultats en directe o bé revisar-los posteriorment a través dels informes que genera Socrative.

Els tipus de preguntes que es poden editar són:

Propostes didàctiques

Podem usar l’eina en diferents moments i situacions.

Abans de la classe:

Per avaluar els coneixements previs: el professor pot llançar un qüestionari abans d’iniciar la classe per saber quins coneixements tenen els alumnes, comprovar si han revisat algun material pendent i si l’han entès, etc.

En acabar la classe:

En finalitzar una classe el professor envia una pregunta en què l’alumnat ha d’explicar què ha après.

Durant la classe:

Socrative permet conèixer de forma reiterada al llarg de la classe o del curs els coneixements apressos a les sessions.

  • Compressió lectora: les preguntes de vertader o fals poden servir per avaluar la comprensió lectora de l’enunciat, no només d’un coneixement concret.
  • Opinió i debat: a través de preguntes breus els estudiants poden expressar la seva opinió davant d’un tema de debat, però també com a exercici d’assaig o de comentari de text.
  • Durant la classe es poden programar tasques per realitzar en grup, de manera que els rànquings de puntuació poden ser utilitzats com a motivació i superació de millora personal.
  • Creació de concursos entre diferents grups de classe.

Aquest tipus d’eina afavoreix que tothom pugui tenir accés a la participació, sigui quina sigui la capacitat de comunicació, alhora que fomenta que els alumnes respectin els altres comentaris, la privacitat, l’ús responsable de l’anonimat, etc.

Procediment d’ús

El primer pas és registrar-se com a docent a través d’un compte de correu electrònic o bé amb les dades de Google. Editant el perfil podrem configurar l’idioma de la plataforma.

Tot seguit podrem configurar un examen a través de la pestanya Concursos. Per defecte ens aparareix un test ja creat (World Facts Quiz).

A continuació, afegim el nom del qüestionari i determinam les preguntes que ha d’incloure. Podem elegir preguntes d’opció múltiple, preguntes de vertader o fals i preguntes de resposta curta, tal com havíem comentat anteriorment.


Un cop hem configurat l’exercici, el professor ha de seleccionar el mètode de lliurament de la prova als estudiants. Hi ha les tres mètodes:


Retroalimentación instantania. Els alumnes responen a les preguntes amb l’ordre que el professor ha configurat i no es poden canviar les respostes. La resposta es proporciona després de cada pregunta i el professor pot supervisar a la taula de progrés les respostes enviades per l’alumne.

Navegación en abierto. Els estudiants poden respondre a les preguntes en qualsevol ordre i canviar les respostes abans d’acabar el test. El professor pot supervisar el progrés en una taula de resultats en temps real.

Guiado por el profesor. El professor és qui controla la presentació del flux de preguntes i respostes. A mesura que el professor les envia li apareixen a l’alumne.

El professor pot accedir al codi de la classe a través de la pestanya Habitaciones. Pot editar-ne el nom si vol.


Després, els alumnes podran accedir a la classe amb el codi de l’aula a través dels seus dispositius i interactuar amb el contingut en temps real o en diferit.

Les respostes de l’alumnat es guarden a l’aula Socrative, a la pestanya Informes, a les quals el professor pot accedir i projectar-les a fi de mostrar l’estadística de les puntuacions.

El professor té diferents opcions per mostrar els resultats de l’activitat: arxiu d’Excel, en línia com a full de càlcul de Google, etc.

Socrative disposa d’un centre de suport <https://help.socrative.com/hc/es> on trobar resposta als dubtes que puguin sorgir. A la vegada mostra idees motivadores d’activitats interactives que ens serviran d’inspiració per crear les pròpies activitats.

Recursos

Video tutorial: Socrative. <https://www.youtube.com/watch?v=NKqk4cdOcus>

Socrative introduction video <http://vimeo.com/socrative/intro>

Socrative, el sistema de respuesta inteligente. <http://recursostic.educacion.es/blogs/malted/index.php/2012/09/24/socrative-el-sistema-de-respuesta-inteligente>

Blog de The flipped classroom. <http://www.theflippedclassroom.es/socrative/>. Article: Uso de la plataforma Socrative.com para alumnos de Química General por María Verónica Frías, Christian Arce, Patricio Flores-Morales en Science Direct.

Guardar

Guardar

Vialogues: (vídeo + diàleg)

Vialogues és una eina en línia i gratuïta que permet utilitzar vídeos amb la funció de discussió en grup.

Vialogues

El moderador (registrat) pot seleccionar un vídeo propi o de YouTube. Un cop hem creat un vialogue, podrem iniciar converses reflexives plantejant preguntes, i afegint-hi enquestes (preguntes d’opció múltiple) i comentaris amb una marca de temps. El moderador pot convidar més persones perquè moderin.

També destacam que podem fer el vialogue totalment públic o bé decidir quines persones volem que accedeixin a la discussió del vídeo, i convidar-les-hi.

Vialogues Interfície per crear un vialogue

Continua llegint «Vialogues: (vídeo + diàleg)»

Piktochart: elaboració d’infografies atractives

«Una infografia és una combinació d’imatges sintètiques i textos amb el fi de comunicar informació de manera visual per facilitar-ne la transmissió. Afavoreix la comprensió del missatge i ofereix agilitat al tema.» [Publicat per María Cecilia Rodríguez]

Piktochart és una de les múltiples eines actuals i gratuïtes que ens ofereix la possibilitat de crear fàcilment infografies atractives per representar conceptes, dades, processos, etc. La versió gratuïta de Piktochart permet elegir 7 plantilles, en les quals podrem modificar el color de les fonts, i inserir gràfics, formes i imatges. És molt senzilla d’utilitzar. Podrem exportar la infografia a JPG o PNG i accedir a l’eina usant el compte de G+ o Facebook. Està disponible una versió de pagament que costa 29$ al mes o 169$ a l’any i té 115 plantilles per elegir.

Propostes didàctiques

  • L’alumne ha d’elaborar alguna infografia del contingut matèria d’estudi  de l’assignatura. Aquest treball li permet comprendre la informació complexa i interioritzar-la. A més, l’elaboració de infografies permet desenvolupar en l’alumnat funcions cognitives superiors com ara avaluar la informació, analitzar-la, sintetitzar-la, representar-la, etc.
  • Compartir infografies a través de les xarxes socials i comentar-les.

Continua llegint «Piktochart: elaboració d’infografies atractives»

Apowersoft: grava la pantalla de l’ordinador (MAC i PC)

Una pràctica molt corrent actualment entre els docents és l’elaboració de videotutorials o vídeos explicatius de tasques, continguts o procediments destinats a l’alumnat. Podem trobar fàcilment un bon exemple d’aquests videotutorials a YouTube, un repositori de vídeos explicatius ben aclaridors sobre procediments que sense aquesta ajuda ens serien més difícils d’aprendre.

L’aplicació Apowersoft és gratuïta i no necessita instal·lar-se a l’ordinador; s’executa des de la web i ofereix múltiples opcions de gravació de videotutorials per tal de satisfer les necessitats del dissenyador.

Apowersoft

Característiques tècniques Continua llegint «Apowersoft: grava la pantalla de l’ordinador (MAC i PC)»