Wylio: cercador d’imatges lliures

logo

Wylio és un cercador d’imatges lliures o que tenen llicència Creative Commons, les quals, per tant, podrem utilitzar, sempre que respectem les especificacions que hi han determinat els autors.

Una llicència Creative Commons no significa que no hi hagi drets d’autor (copyright), sinó que els autors determinen condicions per al seu ús.

Hauríem de saber interpretar les condicions d’ús a partir dels codis Creative Commons que ens aporten els resultats de la cerca.

Us recomanam visitar la web de llicències:  <http://es.creativecommons.org/blog/licencias/>.

D’altra banda, us deixam la infografia següent, molt aclaridora:

infografia_creative_commons

Aspectes a saber de Wylio

 1. Ens hi registram a través del compte de Google.
 2. Wylio realitza la cerca a través de diferents repositoris, com ara Flickr.
 3. Un cop hem seleccionat la imatge desitjada, ens ofereix les possibilitats i la informació següents:
  • Modificació de les dimensions i del tipus d’alineació.
  • Un codi per inserir la imatge a un blog, a una pàgina web, a Moodle, etc.
  • Informació de l’autor i de la font, etc.
  • Descàrrega de la imatge.

Procediment d’ús

 1. Determinam la paraula clau per cercar la imatge.

1

2. Resultat de la cerca.

2

3. Possibilitat de canviar-ne la dimensió, l’alineació, i d’obtenir el codi d’inserció.

3

4. Possibilitat de veure la informació de la imatge localitzada / descarregar-la.

4

5. Generar el codi d’inserció ens duu a aquesta pantalla informativa.

5

URL: <https://www.wylio.com/>

Propostes didàctiques

Són moltes les propostes didàctiques que podem fer utilitzant imatges. La composició amb aquest recurs assegura l’èxit pel que fa a la motivació dels nostres alumnes. El que proposam és una llista oberta de solucions didàctiques que es poden fer a partir de les imatges localitzades a través de Wylio.

 • Presentacions multimèdia.
 • Clips de vídeo.
 • Butlletins digitals.
 • Blogs educatius.
 • Pàgines web.
 • Àlbum de fotos digital.
 • Cartells o pòsters.

Recursos

Vídeo explicatiu de l’eina.

Genial.ly, aprenent amb imatges

logoGenial.ly és una eina en línia i gratuïta adreçada a l’educació, que tant poden utilitzar els professors com els alumnes, per tal d’elaborar materials didàctics els elements principals dels quals siguin la imatge i la interacció que l’usuari pot mantenir-hi.

Llavors, és una eina que potencia l’aprenentatge visual, el qual ens sedueix per la rapidesa amb què podem copsar la informació que ens ofereix. Aquesta eina possibilita, a partir d’una imatge, l’estructuració del contingut que volem destacar mitjançant la interactivitat i l’aparició de finestres emergents.

Els tipus de materials que Genial.ly ens permet elaborar són: presentacions animades, pòsters, línies cronològiques, mapes temàtics, infografies, etc.; s’hi poden utilitzar les plantilles predissenyades que ofereix o bé es pot iniciar el treball des de zero.

Quan editam un projecte, Genial.ly permet incloure-hi imatges, text, àudios, vídeos, fotografies de serveis accessibles a Internet (Spotify, SoundCloud, YouTube, Flickr, Instagram, etc.).

Els materials creats es podran compartir fàcilment mitjançant un URL o bé amb un codi d’inserció. També podrem descarregar el treball a una còpia local, però no s’hi inclouran  les finestres emergents ni els continguts en línia enllaçats.

En aquesta imatge podem veure les opcions per transferir el projecte fet que Genial.ly possibilita:

opcions

URL: <https://www.genial.ly/>

Propostes didàctiques

 • Material de suport per a les exposicions orals tant de docents com d’alumnes. Permet seguir un ordre, destacar idees principals, obtenir l’atenció dels destinataris, etc.

Tutorial ràpid. Passes destacades:

 1. Entram a l’eina a través de l’URL https://www.genial.ly/ i ens hi registram, tal com és freqüent a la majoria d’eines en línia i gratuïtes: introduïm un correu electrònic i una contrasenya, o bé hi accedim a través dels comptes de Google+ o Facebook.

2. Un cop a l’eina, hem d’elegir el tipus de treball que volem realitzar.

elegirproyecto

3. Qualsevol tipus de treball té una forma molt similar d’editar. El primer que fem és donar títol al projecte i, posteriorment, accedim a la interfície d’edició.

interfaz

4. El més destacat és que cada element que seleccionem ofereix la possibilitat d’animació.

animacions5. Finalment, podrem compartir el nostre treball a través de la xarxa amb un URL o amb un codi d’inserció.

 Exemples

Videotutorials

Taller pràctic Genially

Tutorial Genial.ly

Recursos

Presentaciones geniales con Genial.ly

Genially: interactividad de la buena

GIMP: editor d’imatges gratuït

GIMP és un programa lliure extremadament potent i versàtil, adequat per a tasques com el retoc fotogràfic o la creació i el disseny d’imatges. Es pot utilitzar com a simple programa de dibuix, com a programa de retoc fotogràfic i com a convertidor de formats gràfics, etc. Es troba disponible per a Linux, Windows i Mac.

gimp

URL: <http://www.gimp.org.es/>

Característiques tècniques

 • Eines de dibuix, incloses Pinzell, Llapis, Aerògraf, Clonador, etc.
 • Eines de selecció simple, per forma o per color, i eines de selecció avançada del primer pla.
 • Disseny per capes i per canals.
 • Eines per crear imatges per a pàgines web.
 • Possibilitat d’aplicar filtres a les imatges i donar-los efectes.
 • Compatible amb la majoria de formats d’imatge, de propietat i lliures; fins i tot, SVG, PDF i PS.

Propostes didàctiques

 • Utilització d’imatges com a suport dels materials.
 • Utilització d’imatges com a elements gràfics en les presentacions col·lectives.
 • Utilització de gràfics a les webs dels materials.

Recursos

Jing: eina gratuïta per capturar imatges i vídeos del que passa a la pantalla de l’ordinador

Jing és una eina gratuïta de captura d’imatge i de vídeo per a PC i Mac que s’integra perfectament en l’escriptori. Ens permet editar les captures d’imatges per afegir-hi text, quadres, fletxes; podem desar-les amb l’extensió .png.

De la mateixa manera, podem realitzar captures de vídeo de pantalla completa o d’alguna secció de la pantalla amb àudio, i posteriorment guardar-ho en format .swf.

L’aplicació ens permet pujar al servidor screencast de Jing les nostres captures i compartir-ne l’URL, o bé desar-les al nostre disc dur.

jing_captura[Imatge extreta de: <Techsmith.com>]

Aquesta eina ha estat el tema central del curs de formació de Campus Extens Elaboració de videotutorials.

URL: <http://www.techsmith.com/download/jing/>

Propostes didàctiques

Té una gran potencialitat en el context educatiu, ja que permet al professorat resoldre dubtes mitjançant la realització de videotutorials senzills i molt visuals.

 • Realitzar videotutorials amb l’explicació i els comentaris d’àudio per als nostres alumnes sobre dubtes de com fer una activitat.
 • Fer vídeos per usar-los com a demostracions.
 • Capturar fragments d’una pel·lícula en línia per poder-los utilitzar en propostes didàctiques a classe.
 • Elaborar vídeos de treballs de classe pas a pas: elaboració de mapes conceptuals i esquemes; explicacions de conceptes sobre imatges, vídeos, mapes geogràfics, etc.
 • Realitzar videotutorials d’eines 2.0 que utilitzarem a classe amb els alumnes.
 • Crear una sèrie de vídeos per respondre a les preguntes més freqüents.

Recursos

Exemples d’ús

La imatge digital: un recurs per fer matemàtiques

Les imatges digitals per visualitzar matemàtiques
La idea d’utilitzar la fotografia com a recurs per visualitzar les matemàtiques al nostre entorn apareix en nombroses publicacions electròniques [1-4]. A part
ir d’imatges d’aspectes quotidians, algunes d’elles de gran bellesa, s’il·lustren conceptes matemàtics [1-2], o s’expliquen aspectes de les matemàtiques que estan motivats per aquestes imatges [3], o es proposen problemes i activitats per reflexionar i treballar continguts matemàtics [4].

Encabir un cub en un cub. Autor: Josep Lluís Pol

En la formació de Mestres, R. Codina i C. Burgués [5-6] han duit endavant experiències d’utilització de les imatges digitals com a recurs per fer matemàtiques a la Universitat de Barcelona. A [5] presentaren la utilització de la imatge digital com a recurs per tractar continguts matemàtics i proposar problemes, i a [6] mostraren com la imatge digital pot ser una eina idònia per argumentar les passes seguides per resoldre un problema geomètric. En ambdues ocasions, les conclusions del treball eren molt positives i engrescadores.

Desenvolupaments plans del cub

L’experiència
A continuació es presenta l’experiència elaborada el primer mes del curs 2012-2013 a l’assignatura Didàctica de les Matemàtiques II, de 4t curs del Grau d’Educació Primària, en la línia mostrada a [5]. Les activitats proposades s’han duit a terme a l’entorn Moodle de Campus Extens, amb l’eina de fòrum de preguntes i respostes. Així, els alumnes no poden visualitzar les respostes dels seus companys fins que no han fet la seva pròpia aportació, cosa que afavoreix l’originalitat i el fet que no es deixin influenciar per les respostes dels altres.

Activitats
1) Proposar continguts a treballar a l’aula d’educació primària a partir d’una imatge:
A nivell individual els alumnes proposen una imatge pròpia susceptible de ser treballada a l’aula de primària. Després, a l’aula, per grups, decideixen quina de les imatges proposada pels membres del grup pot ser més interessant i es fa una proposta didàctica per a l’aula d’Educació Primària.
Exemple de realització de l’activitat: a partir de la temàtica proposada, Sentit numèric, alguns dels alumnes han proposat les imatges següents.

Autora: Llucia Pujol
Autora: Paula Nicolau
Autora: Sandra Ortega

2) Presentació de fotografies a partir d’un contingut: A partir d’un contingut matemàtic, es demana que es presenti una imatge feta per l’alumne que il·lustri aquest contingut. A més, s’ha d’incloure una petita explicació (dues o tres línies) del perquè de la imatge. A l’hora d’avaluar es té en compte l’originalitat de la imatge i l’explicació.
Exemple de realització de l’activitat: Les imatges corresponen als treballs dels alumnes amb el contingut “Un milió”.

Autora: Mª Carmen Zorita
Autor: Joan Miquel Company
Autora: Neus Baró

3) Posar un títol matemàtic a una imatge: En aquesta activitat s’ha de posar un títol matemàtic a una imatge que proposa el professor, en referència als conceptes matemàtics que hi apareguin o a partir d’algun problema que hi estigui relacionat, fent algun símil amb alguna idea matemàtica. Les respostes a aquesta activitat es demana que siguin concises.
Exemple de realització de l’activitat: a partir de la imatge següent, alguns dels títols proposats pels alumnes han estat: “Quantes bolles hi podem ficar?”, “Un
capfico matemàtic”, “Probabilidad en colores”, “Perill: corbes tancades!”, “Fermat i Pascal davant el repte de les probabilitats”, “S4LT4 1 JUG4 4MB 735 M4T3M4T1QU35!!!!”

Autor: Josep Lluís Pol

Conclusions
Després d’haver proposat aquestes tres activitats es poden treure aquestes conclusions:

 • La motivació dels alumnes en la participació de les activitats ha estat molt elevada. Els alumnes les han considerat com a reptes i els comentaris per part seva han estat molt positius.

 • La qualitat de les aportacions ha estat molt diversa, algunes d’elles amb un grau elevat de creativitat. Els comentaris sobre els continguts matemàtics han estat apropiats i han donat peu a un debat interessant.

 • Els alumnes han pogut veure la utilitat de la imatge digital com a recurs per desenvolupar i avaluar continguts del currículum de matemàtiques, i poder-ho incorporar en un futur en la seva tasca docent.

Bibliografia electrònica

 1. Yair Rodríguez. “Fotomat”. http://www.fotomat.es/

 2. José María Sorando. “Fotografías matemáticas”. http://www.catedu.es/matematicas_mundo/FOTOGRAFIAS/fotografia.htm

 3. Diversos autors. “Cultivar la mirada matemàtica”. Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX. Enllaç: http://www.xeix.org/-Cultivar-la-mirada

 4. Pilar Moreno, Xaro Nomdedeu, Eliseo Borrás. “Matemáticas y fotografía”. Ministerio de Educación. Instituto de Tecnologías Educativas. http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2000/matefoto/libro/

 5. R. Codina, C. Burgués. “Un cub té més d’11 desenvolupaments plans: Fotografiant els processos d’obtenció”. Comunicació. 4es Jornades de Didàctica de les Matemàtiques a les Comarques Meridionals, Tarragona, Gener 2012. Enllaç: http://www.apmcm.cat/documents/comunicacions4esJornades/Un%20cub%20te%20m_351s%20d_22211%20desenvolupaments%20plans.pdf

 6. R. Codina, C. Burgués. “Visualizar matemáticas usando fotografías”. Taller. 15 Jornadas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas, Gijón, Juliol 2011. Enllaç: http://15jaem.org/images/stories/food/programa/talleres.pdf (pàg. 41)

Daniel Ruiz Aguilera, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica