Socrative, edició de qüestionaris per potenciar la participació dels alumnes dins l’aula a través dels dispositius mòbils

Socrative és una aplicació desenvolupada pel MIT i porta aproximadament set anys en ús. Va sorgir amb la intenció de facilitar l’ús dels dispositius mòbils dins les aules amb una finalitat totalment educativa i potenciar la participació de tot l’alumnat.

L’eina és gratuïta, però també té una versió de pagament que proporciona més opcions de personalització i configuració a un preu econòmic.

Els estudiants poden participar en temps real dins l’aula contestant tests, activitats, concursos, etc., des dels seus mòbils (també tauletes, portàtils, ordinadors), que el professor pot haver preparat per als seus alumnes amb antelació o bé de forma espontània a classe. El docent obté en pocs segons les respostes obtingues dels estudiants, de manera que rep una idea real dels continguts apresos, les dificultats destacades, etc., la qual cosa li permet establir un debat dins de l’aula en relació amb aquests temes.

Pel que fa a la disponibilitat tècnica, Socrative disposa d’una app específica per als docents i una altra per als estudiants, disponible des d’App Store.

També des del web <www.socrative.com> es permet aquesta diferenciació d’usuari. Tècnicament els alumnes poden accedir en temps real a les preguntes o bé a través d’una classe, on es troben disponibles les activitats configurades.

Les opcions d’edició per part del professor són:

1. Examen (qüestionari amb preguntes)
2. Nave espacial juego (concurs entre equips amb temps)
3. Encuesta final (qüestionari amb rànquing de resultats)

El professor pot seguir els resultats en directe o bé revisar-los posteriorment a través dels informes que genera Socrative.

Els tipus de preguntes que es poden editar són:

Propostes didàctiques

Podem usar l’eina en diferents moments i situacions.

Abans de la classe:

Per avaluar els coneixements previs: el professor pot llançar un qüestionari abans d’iniciar la classe per saber quins coneixements tenen els alumnes, comprovar si han revisat algun material pendent i si l’han entès, etc.

En acabar la classe:

En finalitzar una classe el professor envia una pregunta en què l’alumnat ha d’explicar què ha après.

Durant la classe:

Socrative permet conèixer de forma reiterada al llarg de la classe o del curs els coneixements apressos a les sessions.

  • Compressió lectora: les preguntes de vertader o fals poden servir per avaluar la comprensió lectora de l’enunciat, no només d’un coneixement concret.
  • Opinió i debat: a través de preguntes breus els estudiants poden expressar la seva opinió davant d’un tema de debat, però també com a exercici d’assaig o de comentari de text.
  • Durant la classe es poden programar tasques per realitzar en grup, de manera que els rànquings de puntuació poden ser utilitzats com a motivació i superació de millora personal.
  • Creació de concursos entre diferents grups de classe.

Aquest tipus d’eina afavoreix que tothom pugui tenir accés a la participació, sigui quina sigui la capacitat de comunicació, alhora que fomenta que els alumnes respectin els altres comentaris, la privacitat, l’ús responsable de l’anonimat, etc.

Procediment d’ús

El primer pas és registrar-se com a docent a través d’un compte de correu electrònic o bé amb les dades de Google. Editant el perfil podrem configurar l’idioma de la plataforma.

Tot seguit podrem configurar un examen a través de la pestanya Concursos. Per defecte ens aparareix un test ja creat (World Facts Quiz).

A continuació, afegim el nom del qüestionari i determinam les preguntes que ha d’incloure. Podem elegir preguntes d’opció múltiple, preguntes de vertader o fals i preguntes de resposta curta, tal com havíem comentat anteriorment.


Un cop hem configurat l’exercici, el professor ha de seleccionar el mètode de lliurament de la prova als estudiants. Hi ha les tres mètodes:


Retroalimentación instantania. Els alumnes responen a les preguntes amb l’ordre que el professor ha configurat i no es poden canviar les respostes. La resposta es proporciona després de cada pregunta i el professor pot supervisar a la taula de progrés les respostes enviades per l’alumne.

Navegación en abierto. Els estudiants poden respondre a les preguntes en qualsevol ordre i canviar les respostes abans d’acabar el test. El professor pot supervisar el progrés en una taula de resultats en temps real.

Guiado por el profesor. El professor és qui controla la presentació del flux de preguntes i respostes. A mesura que el professor les envia li apareixen a l’alumne.

El professor pot accedir al codi de la classe a través de la pestanya Habitaciones. Pot editar-ne el nom si vol.


Després, els alumnes podran accedir a la classe amb el codi de l’aula a través dels seus dispositius i interactuar amb el contingut en temps real o en diferit.

Les respostes de l’alumnat es guarden a l’aula Socrative, a la pestanya Informes, a les quals el professor pot accedir i projectar-les a fi de mostrar l’estadística de les puntuacions.

El professor té diferents opcions per mostrar els resultats de l’activitat: arxiu d’Excel, en línia com a full de càlcul de Google, etc.

Socrative disposa d’un centre de suport <https://help.socrative.com/hc/es> on trobar resposta als dubtes que puguin sorgir. A la vegada mostra idees motivadores d’activitats interactives que ens serviran d’inspiració per crear les pròpies activitats.

Recursos

Video tutorial: Socrative. <https://www.youtube.com/watch?v=NKqk4cdOcus>

Socrative introduction video <http://vimeo.com/socrative/intro>

Socrative, el sistema de respuesta inteligente. <http://recursostic.educacion.es/blogs/malted/index.php/2012/09/24/socrative-el-sistema-de-respuesta-inteligente>

Blog de The flipped classroom. <http://www.theflippedclassroom.es/socrative/>. Article: Uso de la plataforma Socrative.com para alumnos de Química General por María Verónica Frías, Christian Arce, Patricio Flores-Morales en Science Direct.

Guardar

Guardar

Crea una rúbrica amb Quick Rubric

Una rúbrica és una eina d’avaluació amb uns criteris de referència que serveix per avaluar tasques o activitats. El treball és qualificat basant-se en la manera com el producte final compleix els criteris que figuren a la rúbrica. És molt útil en situacions d’avaluació entre iguals, i per valorar l’execució de tasques, activitats o treballs en general; així mateix, facilita la retroacció.

Les rúbriques holístiques o globals fan un valoració en conjunt de la tasca; els descriptors o criteris corresponen als nivells globals. Es poden admetre errors en qualque moment del procés. Es pretén una visió global de l’alumne i del grup.

Les rúbriques analítiques se centren en els aspectes més específics, i es fan servir per avaluar protocols, fases i elements d’un procés o producte final.

Per començar a crear rúbriques amb Quick Rubric n’hem de localitzar l’editor, que és molt intuïtiu, i, tot seguit, podem definir els camps de la rúbrica: títol, descripció, puntuació màxima i mínima, i els criteris i la valoració, amb la seva descripció. Podem afegir-hi molt fàcilment columnes o files i reorganitzar-ne els elements.

quick rubrick

Ens hem de crear un compte a l’eina. Continua llegint «Crea una rúbrica amb Quick Rubric»

Kahoot! Crea, participa, juga i comparteix

Kahoot! és una plataforma gratuïta per crear jocs educatius, els quals són dissenyats per ser emprats a l’aula o a qualsevol altre entorn educatiu. Es pot accedir als jocs d’aprenentatge o «Kahoots» des de qualsevol dispositiu mòbil, tauleta tàctil, ordinador d’escriptori o portàtil, només cal tenir un navegador web. No és necessari l’ús d’una aplicació, i en trobam tant per a Android com per a IOS.

kahoot
Kahoot! és utilitzat habitualment per a accions d’avaluació formativa, per fer un seguiment del progrés de cada estudiant davant els objectius d’aprenentatge. També s’empra per identificar el punts febles o forts dels alumnes, o els seus coneixements previs.  Així mateix, els professors fan servir l’eina per introduir nous temes o notícies d’actualitat, per comprovar els coneixements abans d’un examen, per recollir opinions o per fer enquestes, per facilitar el debat i per dinamitzar els alumnes.

L’eina està ideada per a un aprenentatge social, amb els alumnes a l’entorn d’una pantalla a l’aula (canó, smartscreen, pissarra interactiva, monitor d’ordinador), i en el qual els alumnes contesten a través dels seus propis dispositius (individualment o en grup). També es pot combinar l’ús dels Kahoots amb l’opció de compartir pantalla d’eines com ara Skype o Google Hangouts.

Kahoot!

En finalitzar, cada alumne pot conèixer la seva puntuació, i hi apareix un rànquing. El professor pot establir un sistema de premis per als millors. L’aplicació permet exportar els resultats a Excel o incloure’ls a Google Drive, perquè el professor pugui fer-los servir per al procés d’avaluació.

Kahoot rànquing Continua llegint «Kahoot! Crea, participa, juga i comparteix»

Question Pro: crea i distribueix enquestes en línia en tres passes

Question Pro és una aplicació web que permet crear enquestes molt fàcilment i distribuir-les als destinataris a través del correu electrònic o compartint un URL.

Ofereix diferents plans de registre, un dels quals és gratuït: permet crear una enquesta amb 10 preguntes i 100 respostes. Els altres plans, que s’adapten a les especificitats de cada usuari, tenen un cost mensual

Continua llegint «Question Pro: crea i distribueix enquestes en línia en tres passes»

RubiStar: crea rúbriques d’avaluació

RubiStar és una aplicació gratuïta que ajuda els educadors a crear rúbriques d’avaluació de qualitat. L’eina permet treballar sense registrar-s’hi, però, si ho fem, podem desar el treball i editar-lo en línia quan necessitem fer-ho. Ofereix el següent:

  • Una llista àmplia de plantilles a manera de matrius per avaluar diferents tipus de disciplines.
  • Un repositori d’idees, categories, criteris, etc., per ajudar-nos a elaborar la nostra pròpia rúbrica i adaptar-la a la tasca que hem d’avaluar.

Les rúbriques són eines per ajudar el professor a avaluar una tasca encomanada als alumnes. Per definició, s’elaboren de manera prèvia al desenvolupament de la tasca, i ajuden a valorar de forma detallada el treball que han fet els alumnes, i a determinar si s’han assolit els objectius, les habilitats i les competències plantejades, i en quin nivell s’ha fet. Aquest treball previ obliga el professor a pensar quins objectius d’aprenentatge pretén aconseguir i quins criteris ha de tenir en compte per avaluar.

Les rúbriques també són elements positius per als alumnes pels motius següents:

  • Els orienten en el desenvolupament de la tasca.
  • Els permeten saber determinar els continguts destacats.
  • Els possibiliten conèixer el procediment avaluador, el qual és més objectiu pel fet de seguir uns criteris definits i coneixedors.
  • Fomenta l’autoavaluació i l’autocorrecció.

Per a més informació sobre el concepte de rúbriques i sobre com s’elaboren, podeu consultar l’article següent: ¿Cómo elaborar una rúbrica?

Atesa la difusió que té la utilització de rúbriques en el sistema educatiu, a Internet hi ha moltes opcions per facilitar-ne l’elaboració. A la web següent hi ha un recull d’aplicacions en línia i gratuïtes destacades. Aquest recull s’ha realitzat al blog d’Augusto Bernal: <http://tics-ti.blogspot.cl/2015/07/10-tic-para-elaborar-rubricas-para.html>.

A la nostra entrada hem escollit RubiStar per la seva facilitat i pel resultat qualitatiu.

RubiStar

Una rúbrica consta d’una taula de doble entrada. A un eix, hi ha els objectius d’aprenentatge que es volen valorar; a l’altre, els aspectes  o elements que utilitzarem per observar si s’han aconseguit o no. Continua llegint «RubiStar: crea rúbriques d’avaluació»