Crea, comparteix i reutilitza continguts al navegador amb H5P

H5P, abreviatura d’HTML5 Package, és un editor web amb el qual podem afegir i reemplaçar arxius multimèdia i text a tot tipus de continguts i d’aplicacions H5P.

Ens facilita la tasca de crear continguts interactius, ja que ens n’ofereix una gran varietat; en destacam les presentacions, els vídeos interactius i els jocs de memòria.

h5p

Així mateix, si ens interessa, podem explorar-ne totes les possibilitats:

h5p

H5P és compatible amb plataformes de codi obert i gratuït, i, també, amb WordPress, Moodle i Drupal. Per començar a fer-hi feina, si som usuaris més avançats, podem afegir el connector H5P a les nostres plataformes, o, també, podem crear-lo directament a H5P.org i incrustar-lo.

h5p

Per a això, ens hem de registrar i hem de crear un compte gratuït.

h5p

Una vegada creat el compte, podem començar a elaborar continguts; per exemple, si volem crear un vídeo interactiu, primer hem de triar aquesta opció de la llista de tipus de continguts.

h5p

Després, hem de seleccionar el vídeo:

H5P

Tot seguit, hem d’afegir les preguntes amb els botons del menú superior.

Escrivim unes conclusions o preguntes per concloure l’activitat, i ho desam.QuizPodem descarregar o incrustar el contingut creat al moment, o, també, accedir a una llista de continguts nostres que ja tinguem creats de manera prèvia.

URL: <https://h5p.org/>

Propostes didàctiques

  • Una proposta seria la que hem fet a tall d’exemple: configurar un vídeo i anar fent preguntes sobre qualsevol tema, en funció del vídeo triat, a mesura que hom el va visualitzant.
  • Hi ha moltes propostes educatives, atesa la gran varietat de continguts que es poden crear: elements multimèdia, preguntes o qüestionaris, continguts basats en el joc i xarxes socials.

Recursos

 

Socrative, edició de qüestionaris per potenciar la participació dels alumnes dins l’aula a través dels dispositius mòbils

Socrative és una aplicació desenvolupada pel MIT que porta aproximadament set anys en ús. Va sorgir amb la intenció de facilitar la utilització dels dispositius mòbils dins les aules amb una finalitat totalment educativa i potenciar la participació de l’alumnat.

L’eina és gratuïta, però també existeix una versió de pagament, la qual proporciona més opcions de personalització i configuració a un preu econòmic.

Els estudiants poden participar en temps real dins l’aula a través de tests, activitats, concursos, etc. des dels seus mòbils (també des de tauletes, portàtils o ordinadors), que el professor pot haver preparat per als seus alumnes amb antelació o bé de forma espontània a classe. El docent rep en pocs segons les respostes dels estudiants, de manera que obté informació immediata sobre els continguts apresos, les dificultats destacades, etc., la qual cosa li permet establir un debat dins de l’aula en relació amb aquests aspectes.

Pel que fa a les possibilitats tècniques, Socrative té una app específica per als docents i una altra per als estudiants, disponible des d’App Store.

També des del web <www.socrative.com> es permet aquesta diferenciació.

Pel que fa als alumnes, poden accedir a les preguntes en temps real o bé a través d’una classe on es troben disponibles les activitats configurades.

Les opcions d’edició per part del professor són:

1.  Examen (qüestionari de preguntes)
2. Nave espacial juego (concurs entre equips amb temps limitat)
3. Encuesta final (qüestionari amb rànquing de resultats)

El professor pot seguir els resultats en directe o bé els pot revisar posteriorment a través dels informes que genera Socrative.

Els tipus de preguntes que és possible editar són:

Procediment d’ús

El primer pas és registrar-se com a docent mitjançant un compte de correu electrònic o amb les dades de Google. L’idioma de la plataforma es pot determinar editant el perfil.

Per configurar un examen hem d’accedir a la pestanya Concursos. Per defecte, apareix un test ja creat (World Facts Quiz).

A continuació, hem d’introduir el nom del qüestionari i determinar les preguntes que aquest ha d’incloure. Podem elegir preguntes d’opció múltiple, de vertader o fals i de resposta curta, tal com s’ha comentat anteriorment.


Un cop s’ha configurat l’exercici, el professor ha de seleccionar el mètode de lliurament de la prova als estudiants. Es pot fer de tres maneres:


Retroalimentación instantánea. Els alumnes responen a les preguntes amb l’ordre que el professor ha definit i no es poden canviar les respostes. El professor pot supervisar a la taula de progrés les respostes enviades.

Navegación en abierto. Els estudiants poden respondre a les preguntes en qualsevol ordre i canviar les respostes abans d’acabar el test. El professor pot supervisar el progrés en una taula de resultats en temps real.

Guiado por el profesor. El professor és qui controla la presentació del flux de preguntes i respostes. A mesura que el professor les envia li apareixen a l’alumne.

El docent pot accedir al codi de la classe a través de la pestanya Habitaciones. Pot editar-ne el nom si ho considera adient.


A continuació, els alumnes poden accedir a la classe amb el codi de l’aula a través dels seus dispositius i interactuar amb el contingut en temps real o en diferit.

Les respostes de l’alumnat es guarden a l’aula Socrative, a la pestanya Informes. El professor les pot consultar i projectar a fi de mostrar l’estadística de les puntuacions.

Hi ha diferents opcions per visualitzar els resultats de l’activitat: arxiu d’Excel, en línia com a full de càlcul de Google, etc.

Socrative disposa d’un centre de suport <https://help.socrative.com/hc/es> on es poden trobar respostes als dubtes que vagin sorgint. Així mateix, mostra idees motivadores d’activitats interactives que poden servir d’inspiració per crear les pròpies activitats.

Propostes didàctiques

Podem usar l’eina en diferents moments i situacions.

Abans de la classe:

Per avaluar els coneixements previs: el professor pot llançar un qüestionari abans d’iniciar la classe per saber quins coneixements tenen els alumnes, comprovar si han revisat algun material pendent i si l’han entès, etc.

En acabar la classe:

En finalitzar una classe el professor pot enviar una pregunta en què l’alumnat hagi d’explicar què ha après.

Durant la classe:

Socrative permet tenir informació al llarg de la classe o del curs dels coneixements assolits a les sessions.

  • Compressió lectora: les preguntes de vertader o fals poden servir per avaluar la comprensió lectora de l’enunciat, no només d’un coneixement concret.
  • Opinió i debat: a través de preguntes breus els estudiants poden expressar la seva opinió sobre un tema de debat, alhora que pot servir com a exercici d’assaig o de comentari de text.
  • Durant la classe es poden programar tasques per realitzar en grup, la qual cosa permet utilitzar els rànquings de puntuació com a motivació per a la superació personal.
  • Creació de concursos entre diferents grups de classe.

Aquest tipus d’eina afavoreix la participació, sigui quina sigui la capacitat de comunicació de l’alumnat, alhora que fomenta que aquest respecti els altres comentaris, la privacitat, l’ús responsable de l’anonimat, etc.

 

Recursos

Vídeo tutorial sobre Socrative: <https://www.youtube.com/watch?v=NKqk4cdOcus>.

Socrative introduction video <http://vimeo.com/socrative/intro>.

Blog de TIC en Lenguas Estranjeras. “Socrative, el sistema de respuesta inteligente”. <http://recursostic.educacion.es/blogs/malted/index.php/2012/09/24/socrative-el-sistema-de-respuesta-inteligente>

Blog de The flipped classroom. “Uso de la plataforma Socrative.com para alumnos de Química General” per María Verónica Frías, Christian Arce, Patricio Flores-Morales en Science Direct: <http://www.theflippedclassroom.es/socrative/>.

Crea una rúbrica amb Quick Rubric

Una rúbrica és una eina d’avaluació amb uns criteris de referència que serveix per avaluar tasques o activitats. El treball és qualificat basant-se en la manera com el producte final compleix els criteris que figuren a la rúbrica. És molt útil en situacions d’avaluació entre iguals, i per valorar l’execució de tasques, activitats o treballs en general; així mateix, facilita la retroacció.

Les rúbriques holístiques o globals fan un valoració en conjunt de la tasca; els descriptors o criteris corresponen als nivells globals. Es poden admetre errors en qualque moment del procés. Es pretén una visió global de l’alumne i del grup.

Les rúbriques analítiques se centren en els aspectes més específics, i es fan servir per avaluar protocols, fases i elements d’un procés o producte final.

Per començar a crear rúbriques amb Quick Rubric n’hem de localitzar l’editor, que és molt intuïtiu, i, tot seguit, podem definir els camps de la rúbrica: títol, descripció, puntuació màxima i mínima, i els criteris i la valoració, amb la seva descripció. Podem afegir-hi molt fàcilment columnes o files i reorganitzar-ne els elements.

quick rubrick

Ens hem de crear un compte a l’eina. Continua llegint «Crea una rúbrica amb Quick Rubric»

Kahoot! Crea, participa, juga i comparteix

Kahoot! és una plataforma gratuïta per crear jocs educatius, els quals són dissenyats per ser emprats a l’aula o a qualsevol altre entorn educatiu. Es pot accedir als jocs d’aprenentatge o «Kahoots» des de qualsevol dispositiu mòbil, tauleta tàctil, ordinador d’escriptori o portàtil, només cal tenir un navegador web. No és necessari l’ús d’una aplicació, i en trobam tant per a Android com per a IOS.

kahoot
Kahoot! és utilitzat habitualment per a accions d’avaluació formativa, per fer un seguiment del progrés de cada estudiant davant els objectius d’aprenentatge. També s’empra per identificar el punts febles o forts dels alumnes, o els seus coneixements previs.  Així mateix, els professors fan servir l’eina per introduir nous temes o notícies d’actualitat, per comprovar els coneixements abans d’un examen, per recollir opinions o per fer enquestes, per facilitar el debat i per dinamitzar els alumnes.

L’eina està ideada per a un aprenentatge social, amb els alumnes a l’entorn d’una pantalla a l’aula (canó, smartscreen, pissarra interactiva, monitor d’ordinador), i en el qual els alumnes contesten a través dels seus propis dispositius (individualment o en grup). També es pot combinar l’ús dels Kahoots amb l’opció de compartir pantalla d’eines com ara Skype o Google Hangouts.

Kahoot!

En finalitzar, cada alumne pot conèixer la seva puntuació, i hi apareix un rànquing. El professor pot establir un sistema de premis per als millors. L’aplicació permet exportar els resultats a Excel o incloure’ls a Google Drive, perquè el professor pugui fer-los servir per al procés d’avaluació.

Kahoot rànquing Continua llegint «Kahoot! Crea, participa, juga i comparteix»

Question Pro: crea i distribueix enquestes en línia en tres passes

Question Pro és una aplicació web que permet crear enquestes molt fàcilment i distribuir-les als destinataris a través del correu electrònic o compartint un URL.

Ofereix diferents plans de registre, un dels quals és gratuït: permet crear una enquesta amb 10 preguntes i 100 respostes. Els altres plans, que s’adapten a les especificitats de cada usuari, tenen un cost mensual

Continua llegint «Question Pro: crea i distribueix enquestes en línia en tres passes»