Diccionaris de la RAE

La Real Academia Española ens ofereix a la seva web el Diccionario de la lengua española i el Diccionario panhispánico de dudas.

«La Real Academia Española, fundada en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, “es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar por que los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico”».

III_Centenario_RAE

 

 

Gran Enciclopèdia Catalana

Podem llegir a la Presentació el següent: «La Gran Enciclopèdia Catalana (GEC) és un diccionari enciclopèdic universal que té com a precedent immediat l’obra homònima en paper, destacada obra de referència de la situació cultural, social i econòmica dels Països Catalans.»

 

aranya_2

 

És una obra de referència per a tot el qui vulgui fer consultes sobre qualsevol terme en català, ja siguin topònims, antropònims, etc. Són molt útils les imatges, els mapes i l’Arbre del coneixement.

Diccionari de les ciències ambientals

paisatge

 

Les ciències ambientals manegen termes de diverses disciplines; per això, com podem llegir a la seva Introducció, aquest diccionari especialitzat i plurilingüe (català, anglès, francès, castellà) «recull el coneixement de ciències com ara la biologia, la geologia, la química, la física, l’economia, la geografia, la sociologia o l’enginyeria, però també el coneixement propi que les ciències ambientals desenvolupen específicament».

La combinació dels paràmetres del seu sistema de cerca avançada constitueix una gran ajuda per als usuaris: s’hi pot buscar per entrada o definició; en quatre idiomes; i per mot, fragment de mot o sintagma. Tot plegat simplifica i agilita el procés de consulta.

Diccionari Jurídic Català

portada

«El Diccionari Jurídic Català és un diccionari enciclopèdic especialitzat que vol recollir els termes que formen part de les diverses disciplines del dret, com ara el dret públic, el dret civil, el dret penal, el dret processal, el dret canònic, el dret ambiental i el dret mercantil, entre altres.»

Cal destacar, per una banda, la gran utilitat que té per als juristes, gràcies al llenguatge especialitzat emprat en el món juridicoadministratiu; i d’altra, el fet que recull expressions llatines molt usades en l’àmbit del dret.

 

Diccionari enciclopèdic de medicina

Aquest diccionari conté termes emprats en l’àmbit de la medicina.

diabetis

Resulta molt útil, ja que és un vocabulari molt específic. I, a més, és una eina molt completa, perquè, a partir d’una cerca àmplia d’un mot, ens dóna accepcions més precises sobre el tema consultat.