Diccionari de geologia

«El Diccionari de geologia […] compila gran part del coneixement geològic. És un diccionari de definicions amb equivalències en tres llengües (anglès, francès i espanyol)». [Extret de: «Introducció». A: RIBA I ARDERIU, O. Diccionari de geologia]

cerca geogogia

Com podem veure a la imatge superior, les opcions múltiples de cerca d’aquest diccionari ens faciliten molt la cerca de termes. Us convidem a explorar-les i aprofitar-les.

acudit geologia[Imatge extreta de: <joyreactor.com>]

URL: <cit.iec.cat>

Diccionaris.cat

Si volem consultar termes generals del català, sinònims, o termes equivalents en altres llengües com ara castellà, anglès i/o francès, ens pot ser útil aquest portal d’Editorial Larousse:

diccionaris.cat[Imatge extreta de: <diccionaris.cat>]

Utilitzar-lo és molt senzill; una vegada seleccionat el diccionari que ens interessi, escrivim el terme que volem consultar en el camp de cerca. També podem fer cerques més avançades emprant les opcions Comença per… o Acaba per…

//www.youtube.com/v/AETRxF_hIcU?hl=ca_ES&version=3&rel=0
[Vídeo extret de: <www.youtube.com> ]

Diccionari català-valencià-balear (DCVB) d’A. M. Alcover i F. de B. Moll

Aquest diccionari sorgeix arran del projecte d’informatització del DCVB entre l’IEC i l’Editorial Moll.

Un dels trets principals d’aquest diccionari és la consulta de les transcripcions fonètiques, que segueixen l’adaptació catalana de l’IEC de l’AFI (Alfabet Fonètic Internacional).

dcvb

Diccionari de la Llengua Catalana Multilingüe del grup enciclopèdia catalana

multilingüe

Aquest diccionari en línia, inclòs en els Diccionaris de l’Enciclopèdia, permet fer cerques en diferents llengües: català, castellà, anglès, francès i alemany.

Conté 20.000 entrades amb més de 30.000 definicions que van acompanyades d’exemples, locucions i frases fetes, que n’afavoreixen la comprensió.

És molt útil, ja que permet que, a partir del català, puguem trobar l’equivalent alemany d’una paraula castellana, francesa o anglesa.


[Imatge extreta de: <www.grec.net>]

Gran diccionari de la llengua catalana

 DGLC[Imatge extreta de: <lexicografia.blogspot.com>]

Com podem llegir a la Presentació:

«Aquest diccionari és un projecte digital del Grup Enciclopèdia Catalana que ofereix, en línia, el contingut actualitzat de Gran Diccionari de la Llengua Catalana (1a edició en paper: 1998), el diccionari més extens i complet en aquesta llengua.»

Podem destacar-ne, a més de les definicions que conté, la informació etimològica de les entrades.