Diccionari Jurídic Català

portada

«El Diccionari Jurídic Català és un diccionari enciclopèdic especialitzat que vol recollir els termes que formen part de les diverses disciplines del dret, com ara el dret públic, el dret civil, el dret penal, el dret processal, el dret canònic, el dret ambiental i el dret mercantil, entre altres.»

Cal destacar, per una banda, la gran utilitat que té per als juristes, gràcies al llenguatge especialitzat emprat en el món juridicoadministratiu; i d’altra, el fet que recull expressions llatines molt usades en l’àmbit del dret.

 

Vocabulari de Dret Civil (Universitat de Barcelona)

portada vocabulari

La Comissió de Política Lingüística de la Universitat de Barcelona posa al nostre abast aquest Vocabulari de Dret Civil, el qual es pot consultar en línia, en format PDF.

Hi podem trobar una selecció de termes bàsics relacionats amb el dret civil, en castellà i en català; cal destacar que també inclou sinònims d’alguns termes:

sinonim

Resulta útil per aclarir dubtes de terminologia bàsica d’aquesta matèria.

 

 

 

TERMCAT Centre de Terminologia

A la web del centre de terminologia catalana (TERMCAT) apareixen els termes ja normativitzats provinents d’àmbits especialitzats (informàtica, ciències de la salut, economia, etc.), per difondre l’ús d’aquests mots entre la societat de parla catalana.

termcat

Al TERMCAT també trobam el Cercaterm: és l’espai on es resolen els dubtes terminològics, el qual disposa del Servei d’Atenció Personalitzada, en què, després de registrar-s’hi, es poden plantejar qüestions relacionades amb els tecnolectes que no s’han pogut solucionar amb el Cercaterm.

 

Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl

La Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans ofereix, en línia, el Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl.

Aquest vocabulari consta de més de tres mil termes en català, espanyol, anglès i francès.

Una de les seves finalitats és disposar d’un llenguatge precís i genuí, a fi d’evitar l’ús innecessari de mots provinents d’altres llengües.

[Extret de: <iec.cat/mapasols/>]

 

Diccionari enciclopèdic de medicina

Aquest diccionari conté termes emprats en l’àmbit de la medicina.

diabetis

Resulta molt útil, ja que és un vocabulari molt específic. I, a més, és una eina molt completa, perquè, a partir d’una cerca àmplia d’un mot, ens dóna accepcions més precises sobre el tema consultat.