Spiral: aplicacions gratuïtes per a classes 1:1

spiralSpiral és una plataforma que facilita l’aprenentatge actiu, en entorns educatius 1:1 (un alumne, un ordinador o dispositiu mòbil), integrant tres aplicacions.

quickfire

Quickfire: millora les activitats de preguntes i respostes; permet obtenir les respostes de tota la classe, en temps real. No requereix planificació: es fa la  pregunta i els estudiants poden respondre usant els seus dispositius personals. Mostra respostes anònimes a la pissarra en diferents formats.


discuss

Discuss és una poderosa eina per a la creativitat, l’exploració i l’aprenentatge a fons; debatre anima els estudiants a compartir les seves idees amb els altres. El contingut originat forma una base de coneixement compartit útil al qual es pot accedir en el futur per realitzar tasques i exàmens.


Team upTeam up. Facilita el procés i els resultats del treball en grup, i els millora. Els estudiants treballen en equips durant una o més classes —aportant idees i construint de manera conjunta presentacions, diapositives o cartells. Els equips poden treballar des de dispositius individuals o compartits per crear resultats d’alta qualitat dels quals  tothom pot aprendre.

Aquesta eina por ser emprada des de qualsevol dispositiu, i és gratuïta. Una vegada ens hi hem registrat, podem anar creant  lliçons i afegir les activitats a través de les aplicacions esmentades. El professor, en tot moment, pot triar entre la vista clàssica (la interfície comuna a tots els participants) i la vista privada (que permet fer un seguiment i tenir control de la lliçó). Continua llegint «Spiral: aplicacions gratuïtes per a classes 1:1»