Gran Enciclopèdia Catalana

Podem llegir a la Presentació el següent: «La Gran Enciclopèdia Catalana (GEC) és un diccionari enciclopèdic universal que té com a precedent immediat l’obra homònima en paper, destacada obra de referència de la situació cultural, social i econòmica dels Països Catalans.»

 

aranya_2

 

És una obra de referència per a tot el qui vulgui fer consultes sobre qualsevol terme en català, ja siguin topònims, antropònims, etc. Són molt útils les imatges, els mapes i l’Arbre del coneixement.