EverySlide: creació de presentacions interactives amb qüestionaris integrats

EverySlide – Presentació a Vimeo.

EverySlideEverySlide és una eina en línia i gratuïta que ens facilita la possibilitat de mostrar les nostres presentacions elaborades en PowerPoint o KeyNote i compartir-les; la nostra audiència es podrà connectar a la presentació des de qualsevol dispositiu (tauletes tàctils, portàtils, telèfons intel·ligents…) mitjançant un codi que facilita EverySlide.

 Aquesta eina, a més, ens permet dotar d’interactivitat la presentació compartida afegint-hi enquestes amb respostes de vertader/fals i d’elecció múltiple, o bé afegint-hi dades d’interès. D’aquesta manera, l’audiència pot contestar a les preguntes en temps real, i així l’autor pot saber el grau de comprensió dels continguts mostrats a la presentació i alhora pot anar fent reflexions sobre el tema tractat, la qual cosa fa que sigui més fàcil no perdre l’atenció del nostre públic. Finalment, l’autor de la presentació rebrà informació relacionada amb les respostes introduïdes per l’alumnat (audiència) de forma organitzada i detallada juntament amb el nom de l’alumne. Continua llegint «EverySlide: creació de presentacions interactives amb qüestionaris integrats»

Issuu: servei per visualitzar materials en línia

Issuu és un servei en línia que permet la visualització de material digitalitzat electrònicament, com llibres, portafolis, revistes, diaris, i altres mitjans impresos de manera realística i personalitzable.

El servei que ofereix Issuu en l’àrea de publicació es pot comparar amb el que Flickr fa per compartir fotografies, i el que YouTube fa per compartir vídeo.

issuEl material pujat al lloc és vist a través d’un navegador web i està fet per assemblar-se el més possible a una publicació impresa, amb un format que permet la visualització de dues pàgines alhora (com un llibre o una revista oberts) i una tornada a la pàgina animada.

Tot i que els documents a Issuu estan dissenyats per ser consultats en línia, és possible guardar-ne una còpia si el propietari ho habilita.

Lloc web del recurs: http://issuu.com/

Publicacions de Campus Extens a Issuu: http://issuu.com/campus_extens

Utilitats didàctiques

 • Compartir documents perquè els alumnes els utilitzin per a consulta: apunts, exercicis, comentaris de text, explicacions d’activitats.
 • Compartir els treballs dels alumnes, publicar revistes educatives, allotjar calendaris d’activitats o planificacions, publicar escrits, assaigs.

Movenote: ideal per crear videolliçons

Movenote és una aplicació gratuÏta de la web 2.0 que permet afegir a les vostres presentacions veu i imatge d’una forma molt ràpida i amb una interfície molt intuïtiva.

És considerada una eina molt útil per potenciar la metodologia Flipped Classroom.

Movenote

Hi podem crear presentacions basades en arxius que estan emmagatzemats a Google Drive, o penjar directament arxius del nostre disc dur, i emprar la càmera web com a font de captura del vídeo i de l’àudio per a l’explicació dels continguts que volem mostrar.

En sis passes tindrem una videolliçó a punt per compartir:

 1. Registrau-vos a Movenote; per agilitzar el procés utilitzeu el vostre compte de Google, Facebook o LinkedIn.
 2. Configurau Adobe Flash Player per permetre l’accés de Movenote a la vostra càmera i al vostre micròfon.
 3. Afegiu els continguts de la vostra videolliçó; els podeu penjar des del vostre dispositiu o des de Google Drive.
 4. Ordenau els continguts seguint una estructura lògica i d’acord amb el propòsit que perseguiu. Els formats que podeu utilitzar són els següents: pdf, jpg, png, ppt.
 5. Gravau el vostre missatge; per a això teniu dues opcions:
  Opció 1. Moveu-vos  entre els diferents continguts que teniu carregats mentre us gravau amb la càmera web. En qualsevol moment podeu aturar l’enregistrament per veure com queda el vostre treball, reprendre’l o repetir-lo.
  Opció 2. Carregau un vídeo que tingueu desat al vostre ordinador.
 6. Reviseu tot el vostre treball per continuar amb la publicació. És important que el títol de l’arxiu sigui intuïtiu per donar una idea encertada del contingut que podrem trobar-hi.

movenote

Un cop llesta la videolliçó, ens apareixen opcions per compartir l’arxiu a través del correu electrònic o d’un lloc web, gràcies al codi incrustat (embedded) que es genera automàticament, etc.

Podem baixar les videolliçons que elaborem o que ens agradin en format pdf, però aquest no inclourà ni el vídeo ni l’àudio gravat.

Aquestes sis passes les podeu veure explicades en el següent videotutorial:

URL: <http://www.movenote.com/>

Propostes didàctiques

Es tracta d’una eina molt útil tant per als professors com per als alumnes.

 • El professor pot crear videolliçons de les classes i després enviar-les als alumnes perquè les puguin visionar quan vulguin, i perquè puguin revisar els continguts i les explicacions del professor.
 • També l’alumne pot crear en grup una videopresentació sobre algun tema d’estudi i posteriorment compartir-la amb la resta de companys.

Recursos

Exemples d’ús

Prezi: presentacions dinàmiques

Prezi

 [Interfície del servei]

Prezi és una eina web 2.0 gratuïta que ens permet crear presentacions per acompanyar una presentació oral de manera ordenada i dinàmica. Les presentacions resultants són diferents a les creades amb PowerPoint pel fet de permetre efectes de zoom interactius sobre el disseny total de la presentació. Així, podrem puntualitzar aspectes de la presentació quan ens hi apropem i contextualitzar quan ens n’allunyem. La presentació mostra un recorregut marcat pel dissenyador, i el podem obviar si la presentació ho requereix.

Prezi permet afegir a la presentació, a més de text, el següent: imatges, vídeos, arxius PowerPoint, entre d’altres. També és possible elegir entre diversos tipus de gràfics dinàmics que es poden trobar predeterminats a l’eina, per exemple: organigrames, processos, cicles, línies de temps, arbres, entre d’altres.

prezi1

Llegeix més sobre «afegir Recursos amb Prezi»

Característiques tècniques

 1. Permet compartir la presentació de Flash mitjançant un enllaç URL, i incrustar codi en un lloc web o blog.
 2. Permet la coedició i presentació a distància.  Podem crear una presentació entre diversos participants a temps real (màx. 10 persones amb connexió a Internet).

URL: <http://prezi.com/>

Usos didàctics

 1. Permet elaborar material didàctic per a les classes, ja que afavoreix l’aprenentatge de forma visual i de manera organitzada.
 2. És una bona opció per mostrar molts detalls als nostres oients.
 3. Ofereix un factor sorpresa propi de l’eina pel gran contingut visual que hi podem incloure: imatges, mapes, documents, efectes de zoom, etc.
 4. Pot esdevenir una pissarra interactiva per als usuaris de tauletes tàctils.
 5. S’hi poden organitzar en grup sessions interactives a classe per elaborar projectes en què es col·labori a temps real tant dins l’aula com en un altre espai.
 6. Les presentacions de PowerPoint es poden convertir a Prezi mitjançant la funció  «PowerPoint Import».

Recursos

Exemple d’ús

 [Recurs extret de: <http://prezi.com/9ssfwt5mber-/1-tic-en-educacion-que-debemos-hacer-cmi/>]

Present.me: permet afegir videopresentacions a les nostres diapositives

present_mePresent.me és una plataforma que ens permet pujar els nostres arxius PowerPoint i afegir-hi una gravació sincronitzada amb el pas manual de les diapositives i la nostra locució davant la càmera web. En la reproducció les nostres diapositives passaran al ritme que hem indicat en l’enregistrament, juntament amb la nostra imatge comentant cadascuna de les diferents diapositives que la formen.

La versió gratuïta d’aquest servei ens permet:

 • 10 gravacions al mes d’uns 15 minuts de durada, i 50 MB de límit de pujada per arxiu.
 • Les presentacions poden ser comentades, descarregades, incrustades en webs, blogs, etc. 1
 • Poden ser enviades per  correu electrònic i compartides a través de xarxes socials: Facebook, Google+, Twitter, Linkedin.2
 •  Les presentacions sempre són públiques mitjançant un enllaç URL.

URL: <https://present.me/content/>

Procediment per utilitzar aquesta eina

   1. Primer de tot ens hem de registrar a Present.me i crear-hi un compte.
   2. Tot seguit, a l’escriptori apareix un botó, «Create», que ens porta a dues pestanyes: «Upload» i «Record». I, per aquest ordre, el que hem de fer  és pujar l’arxiu (PPT, PPTX o PDF) i, després, hi hem d’afegir les descripcions de la presentació.
   3. Després passem a l’opció «Record», la qual ens permet sincronitzar manualment el pas de les diapositives amb la gravació de l’àudio i el vídeo de la càmera de l’ordinador.
   4. Un cop acabada la gravació podem visualitzar-ne el resultat a «end & preview»;  si tot és correcte donem a «Publicar» per compartir-ho.

Propostes didàctiques

És una eina molt útil per al context educatiu, tant per a professors com per a alumnes; facilita l’elaboració de materials didàctics. Alguns exemples en poden ser els següents:

 • Elaboració de videopresentacions de treballs de classe per part dels alumnes.
 • Ampliació de continguts de classe com a suport per als alumnes.
 • Explicacions de treballs, projectes, pràctiques, etc. per incloure-les als cursos de Moodle.
 • Resolució de dubtes compartits pel grup classe.
 • Narració de documents amb suport gràfic.

 Recursos