Socrative, edició de qüestionaris per potenciar la participació dels alumnes dins l’aula a través dels dispositius mòbils

Socrative és una aplicació desenvolupada pel MIT que porta aproximadament set anys en ús. Va sorgir amb la intenció de facilitar la utilització dels dispositius mòbils dins les aules amb una finalitat totalment educativa i potenciar la participació de l’alumnat.

L’eina és gratuïta, però també existeix una versió de pagament, la qual proporciona més opcions de personalització i configuració a un preu econòmic.

Els estudiants poden participar en temps real dins l’aula a través de tests, activitats, concursos, etc. des dels seus mòbils (també des de tauletes, portàtils o ordinadors), que el professor pot haver preparat per als seus alumnes amb antelació o bé de forma espontània a classe. El docent rep en pocs segons les respostes dels estudiants, de manera que obté informació immediata sobre els continguts apresos, les dificultats destacades, etc., la qual cosa li permet establir un debat dins de l’aula en relació amb aquests aspectes.

Pel que fa a les possibilitats tècniques, Socrative té una app específica per als docents i una altra per als estudiants, disponible des d’App Store.

També des del web <www.socrative.com> es permet aquesta diferenciació.

Pel que fa als alumnes, poden accedir a les preguntes en temps real o bé a través d’una classe on es troben disponibles les activitats configurades.

Les opcions d’edició per part del professor són:

1.  Examen (qüestionari de preguntes)
2. Nave espacial juego (concurs entre equips amb temps limitat)
3. Encuesta final (qüestionari amb rànquing de resultats)

El professor pot seguir els resultats en directe o bé els pot revisar posteriorment a través dels informes que genera Socrative.

Els tipus de preguntes que és possible editar són:

Procediment d’ús

El primer pas és registrar-se com a docent mitjançant un compte de correu electrònic o amb les dades de Google. L’idioma de la plataforma es pot determinar editant el perfil.

Per configurar un examen hem d’accedir a la pestanya Concursos. Per defecte, apareix un test ja creat (World Facts Quiz).

A continuació, hem d’introduir el nom del qüestionari i determinar les preguntes que aquest ha d’incloure. Podem elegir preguntes d’opció múltiple, de vertader o fals i de resposta curta, tal com s’ha comentat anteriorment.


Un cop s’ha configurat l’exercici, el professor ha de seleccionar el mètode de lliurament de la prova als estudiants. Es pot fer de tres maneres:


Retroalimentación instantánea. Els alumnes responen a les preguntes amb l’ordre que el professor ha definit i no es poden canviar les respostes. El professor pot supervisar a la taula de progrés les respostes enviades.

Navegación en abierto. Els estudiants poden respondre a les preguntes en qualsevol ordre i canviar les respostes abans d’acabar el test. El professor pot supervisar el progrés en una taula de resultats en temps real.

Guiado por el profesor. El professor és qui controla la presentació del flux de preguntes i respostes. A mesura que el professor les envia li apareixen a l’alumne.

El docent pot accedir al codi de la classe a través de la pestanya Habitaciones. Pot editar-ne el nom si ho considera adient.


A continuació, els alumnes poden accedir a la classe amb el codi de l’aula a través dels seus dispositius i interactuar amb el contingut en temps real o en diferit.

Les respostes de l’alumnat es guarden a l’aula Socrative, a la pestanya Informes. El professor les pot consultar i projectar a fi de mostrar l’estadística de les puntuacions.

Hi ha diferents opcions per visualitzar els resultats de l’activitat: arxiu d’Excel, en línia com a full de càlcul de Google, etc.

Socrative disposa d’un centre de suport <https://help.socrative.com/hc/es> on es poden trobar respostes als dubtes que vagin sorgint. Així mateix, mostra idees motivadores d’activitats interactives que poden servir d’inspiració per crear les pròpies activitats.

Propostes didàctiques

Podem usar l’eina en diferents moments i situacions.

Abans de la classe:

Per avaluar els coneixements previs: el professor pot llançar un qüestionari abans d’iniciar la classe per saber quins coneixements tenen els alumnes, comprovar si han revisat algun material pendent i si l’han entès, etc.

En acabar la classe:

En finalitzar una classe el professor pot enviar una pregunta en què l’alumnat hagi d’explicar què ha après.

Durant la classe:

Socrative permet tenir informació al llarg de la classe o del curs dels coneixements assolits a les sessions.

 • Compressió lectora: les preguntes de vertader o fals poden servir per avaluar la comprensió lectora de l’enunciat, no només d’un coneixement concret.
 • Opinió i debat: a través de preguntes breus els estudiants poden expressar la seva opinió sobre un tema de debat, alhora que pot servir com a exercici d’assaig o de comentari de text.
 • Durant la classe es poden programar tasques per realitzar en grup, la qual cosa permet utilitzar els rànquings de puntuació com a motivació per a la superació personal.
 • Creació de concursos entre diferents grups de classe.

Aquest tipus d’eina afavoreix la participació, sigui quina sigui la capacitat de comunicació de l’alumnat, alhora que fomenta que aquest respecti els altres comentaris, la privacitat, l’ús responsable de l’anonimat, etc.

 

Recursos

Vídeo tutorial sobre Socrative: <https://www.youtube.com/watch?v=NKqk4cdOcus>.

Socrative introduction video <http://vimeo.com/socrative/intro>.

Blog de TIC en Lenguas Estranjeras. “Socrative, el sistema de respuesta inteligente”. <http://recursostic.educacion.es/blogs/malted/index.php/2012/09/24/socrative-el-sistema-de-respuesta-inteligente>

Blog de The flipped classroom. “Uso de la plataforma Socrative.com para alumnos de Química General” per María Verónica Frías, Christian Arce, Patricio Flores-Morales en Science Direct: <http://www.theflippedclassroom.es/socrative/>.

Question Pro: crea i distribueix enquestes en línia en tres passes

Question Pro és una aplicació web que permet crear enquestes molt fàcilment i distribuir-les als destinataris a través del correu electrònic o compartint un URL.

Ofereix diferents plans de registre, un dels quals és gratuït: permet crear una enquesta amb 10 preguntes i 100 respostes. Els altres plans, que s’adapten a les especificitats de cada usuari, tenen un cost mensual

Continua llegint «Question Pro: crea i distribueix enquestes en línia en tres passes»

Quizalize: plataforma en línia per crear qüestionaris d’avaluació/aprenentatge

Quizalize

Quizalize és una plataforma en línia i gratuïta que permet crear concursos en grup a partir de qüestionaris amb preguntes d’opció múltiple. En destacam el caire col·laboratiu: els usuaris poden participar en concursos prèviament dissenyats que s’han compartit amb la comunitat de Quizalize.

El concursant pot visionar el qüestionari en qualsevol dispositiu amb connexió a Internet, sense necessitat de baixar cap aplicació. S’hi pot concursar de manera síncrona o asíncrona, depenent de la configuració que transfereixi el professor al concurs. És, per tant, una eina molt útil per utilitzar dins l’aula i, també, per fer deures i repassar la lliçó a casa. Allò més destacable, si s’usa de manera síncrona a classe, és el panell en què el professor observa, en temps real, els resultats obtinguts per grup o per alumne; aquest factor permetrà solucionar els aspectes en què s’està fallant i reforçar-ne les explicacions.

Panell

Opcions de configuració del qüestionari

 • El lloc web permet crear diferents classes amb els qüestionaris. Podem accedir a cada qüestionari mitjançant un enllaç i un codi d’accés que ha de facilitar el professor.
 • Podem limitar el temps de resposta: entre 5 i 120 segons per pregunta.
 • Cada pregunta possibilita la creació de fins a 4 opcions de resposta.
 • Les preguntes poden incloure imatges.
 • Podem crear fins a 30 preguntes per prova o concurs.
 • S’ofereix retroalimentació quan les respostes no són encertades.

fases

Imatge: passes per crear un qüestionari

crear_quize

Imatge: afegir preguntes
have_a_question

Imatge: configuració de les preguntes

URL: https://www.quizalize.com/

Propostes didàctiques

Didàcticament és un recurs molt útil i realment senzill. Les propostes didàctiques d’utilitat d’aquesta eina poden resumir-se en la presentació de qüestionaris de gran diversitat temàtica a grups d’alumnes, de forma tant individual com col·lectiva.

També ofereix la possibilitat que l’alumne mateix dissenyi i desenvolupi qüestionaris personalitzats per al seu propi aprenentatge i repàs, i fins i tot que siguin creats per ser resolts per altres companys, d’aquesta manera l’eina Quizalize passa a tenir sentit col·laboratiu. Continua llegint «Quizalize: plataforma en línia per crear qüestionaris d’avaluació/aprenentatge»

Blubbr: crea un qüestionari a partir d’un vídeo de YouTube

BlubbrBlubbr és una eina en línia i gratuïta que permet crear preguntes a partir de vídeos que estan disponibles a YouTube. Podem crear una pregunta en cada tram de 20 segons; llavors, primer es visualitza el fragment de vídeo i després apareix la pregunta.

Ho veurem així:

BlubbrTreballar amb aquesta eina aporta als alumnes una altra forma d’interactuar amb els continguts d’una assignatura. Els motiva, i provoca que hagin d’estar atents al vídeo per poder contestar a les preguntes que seguiran.

Com es genera un qüestionari amb Blubbr?

 1. Per accedir a Blubbr és necessari disposar d’un compte de Facebook/Twitter, o bé crear-ne un de nou. Un cop registrats, podrem començar creant un «triv», en què haurem de triar un títol per poder fer el qüestionari.
 2. El pas següent és cercar el vídeo de YouTube sobre les escenes del qual formularem preguntes. N’hem d’enganxar l’URL al quadre de cerca.
 3. Afegim les preguntes que els alumnes han de contestar. Podem afegir una pregunta diferent cada 20 segons de vídeo; aquestes preguntes són d’opció múltiple: 4 opcions de resposta. També cal saber que es necessita un mínim de 5 preguntes perquè el qüestionari sigui vàlid.
 4. Fem clic a «Draft» per editar les preguntes tants cops com necessitem, a manera d’esborrany.
 5. Fem clic a «Done» per desar el qüestionari; prèviament, hem de seleccionar la categoria, afegir etiquetes; finalment, fem clic a «Publish».
 6. Un cop publicat, n’obtindrem el codi d’incrustació i l’URL; aleshores, podrem compartir el qüestionari a les xarxes socials o enviar-lo a través del correu electrònic.

Blubbr Continua llegint «Blubbr: crea un qüestionari a partir d’un vídeo de YouTube»