Blubbr: crea un qüestionari a partir d’un vídeo de YouTube

BlubbrBlubbr és una eina en línia i gratuïta que permet crear preguntes a partir de vídeos que estan disponibles a YouTube. Podem crear una pregunta en cada tram de 20 segons; llavors, primer es visualitza el fragment de vídeo i després apareix la pregunta.

Ho veurem així:

BlubbrTreballar amb aquesta eina aporta als alumnes una altra forma d’interactuar amb els continguts d’una assignatura. Els motiva, i provoca que hagin d’estar atents al vídeo per poder contestar a les preguntes que seguiran.

Com es genera un qüestionari amb Blubbr?

  1. Per accedir a Blubbr és necessari disposar d’un compte de Facebook/Twitter, o bé crear-ne un de nou. Un cop registrats, podrem començar creant un «triv», en què haurem de triar un títol per poder fer el qüestionari.
  2. El pas següent és cercar el vídeo de YouTube sobre les escenes del qual formularem preguntes. N’hem d’enganxar l’URL al quadre de cerca.
  3. Afegim les preguntes que els alumnes han de contestar. Podem afegir una pregunta diferent cada 20 segons de vídeo; aquestes preguntes són d’opció múltiple: 4 opcions de resposta. També cal saber que es necessita un mínim de 5 preguntes perquè el qüestionari sigui vàlid.
  4. Fem clic a «Draft» per editar les preguntes tants cops com necessitem, a manera d’esborrany.
  5. Fem clic a «Done» per desar el qüestionari; prèviament, hem de seleccionar la categoria, afegir etiquetes; finalment, fem clic a «Publish».
  6. Un cop publicat, n’obtindrem el codi d’incrustació i l’URL; aleshores, podrem compartir el qüestionari a les xarxes socials o enviar-lo a través del correu electrònic.

Blubbr Continua llegint «Blubbr: crea un qüestionari a partir d’un vídeo de YouTube»

Visiona i comparteix vídeos de YouTube amb SafeShare.TV

SafeShare.TVYouTube és el servei de reproducció en temps real (streaming) més popular de la xarxa, però, tal vegada, veure els seus vídeos no sigui la millor experiència. Els comentaris i els anuncis destorben l’atenció, i acabam llegint-los i mirant-los en lloc de parar atenció al vídeo, que, en principi, era el que ens interessava.
safeshare.tv
Safeshare.TV és un servei que ens permet compartir vídeos de YouTube d’una manera menys desordenada i amb menys elements de distracció. Simplement, proporcionant l’enllaç d’un vídeo de YouTube es genera un enllaç personalitzat de SafeShare.TV; podem canviar el tema de nom, de fons, i podem especificar el fragment que volem compartir, i si volem permetre botons de compartició social. I també dóna la possibilitat de descarregar el vídeo.

URL: <http://safeshare.tv/>

Propostes didàctiques

  • El professor comparteix un vídeo amb el alumnes per realitzar una activitat o prova d’avaluació.
  • Si els alumnes han de produir un vídeo com a resultat d’una activitat o prova d’avaluació, poden compartir el resultat amb un enllaç SafeShare.TV.

Més informació

SafeShare.TV FAQ

Fòrum de discussió de l’eina: support

Vialogues: (vídeo + diàleg)

Vialogues és una eina en línia i gratuïta que permet utilitzar vídeos amb la funció de discussió en grup.

Vialogues

El moderador (registrat) pot seleccionar un vídeo propi o de YouTube. Un cop hem creat un vialogue, podrem iniciar converses reflexives plantejant preguntes, i afegint-hi enquestes (preguntes d’opció múltiple) i comentaris amb una marca de temps. El moderador pot convidar més persones perquè moderin.

També destacam que podem fer el vialogue totalment públic o bé decidir quines persones volem que accedeixin a la discussió del vídeo, i convidar-les-hi.

Vialogues Interfície per crear un vialogue

Continua llegint «Vialogues: (vídeo + diàleg)»

PowToon: crea presentacions animades en format vídeo

PowtoonPowToon és una eina en línia que permet desenvolupar presentacions animades en vídeo atractives, per posar a la plana web, per mostrar en una sessió formativa, etc., que poden ser visionades pels usuaris sense opció d’interacció.

La interfície del programa, en anglès, és molt intuïtiva i molt semblant a la de PowerPoint. Es troba dividida en diferents zones per distribuir les eines d’edició i la zona de treball.

Powtoon

El mètode de treball consisteix a seleccionar l’element i arrossegar-lo a la zona de treball. Permet  afegir-hi text, imatges, i aplicar efectes d’animació a cada un dels elements mitjançant la línia de temps. A més, permet incloure-hi música, so i gravacions. Continua llegint «PowToon: crea presentacions animades en format vídeo»

Instagram: compartir i comentar fotografies

Instagram és una xarxa social basada en publicacions amb fotografies. Llevat que configurem el nostre compte com a privat, aquestes publicacions podran ser visualitzades a través de dispositius mòbils o ordinadors públicament. Les fotografies han de ser originals; el concepte de la xarxa prové del tipus de fotografies anomenades en anglès instant —captures del moment que es viu—, i, com aquestes instantànies, són una mena de telegrames que es volen compartir amb els altres.

instagramce

Una vegada instal·lada l’aplicació —que es pot descarregar gratuïtament en els dispositius mòbils des d’Apple Store o Google Play Store— i un cop creat un compte d’usuari (podem tenir un compte per adreça de correu electrònic), podem aplicar uns filtres fotogràfics a les nostres fotografies i editar-les fàcilment  abans de compartir-les, a més d’afegir-los un petit text descriptiu o peu de fotografia. A Instagram és característic l’ús d’etiquetes (hashtags) a les descripcions de les fotografies. Quan publicam les nostres instantànies a Instagram, les podem compartir alhora a altres xarxes com Foursquare, Facebook o Twitter. Continua llegint «Instagram: compartir i comentar fotografies»