Vocabulari de Dret Civil (Universitat de Barcelona)

portada vocabulari

La Comissió de Política Lingüística de la Universitat de Barcelona posa al nostre abast aquest Vocabulari de Dret Civil, el qual es pot consultar en línia, en format PDF.

Hi podem trobar una selecció de termes bàsics relacionats amb el dret civil, en castellà i en català; cal destacar que també inclou sinònims d’alguns termes:

sinonim

Resulta útil per aclarir dubtes de terminologia bàsica d’aquesta matèria.

 

 

 

Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl

La Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans ofereix, en línia, el Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl.

Aquest vocabulari consta de més de tres mil termes en català, espanyol, anglès i francès.

Una de les seves finalitats és disposar d’un llenguatge precís i genuí, a fi d’evitar l’ús innecessari de mots provinents d’altres llengües.

[Extret de: <iec.cat/mapasols/>]