KompoZer: editor de pàgines web

Kompozer

KompoZer és un editor de codi obert basat en el WYSIWYG (el que veus és el que obtens). Considerat un complet programa de disseny web gratuït que combina la gestió d’arxius web i la facilitat d’edició sense que l’usuari hagi de tenir coneixements de programació del codi HTML.

Aquest editor ens permet treballar amb formularis, taules, cel·les i estils visuals. A més, té un client FTP per transferir els fitxers al servidor que els manejarà.

La interfície del programa és agradable i ben estructurada, i permet a l’usuari veure en qualsevol moment el resultat definitiu de la web en construcció i el codi generat per KompoZer.

kompozerInterfície del programa

El Servei Campus Extens de la UIB ha oferit el curs de formació «Edició de pàgines web» durant vàries convocatòries, i actualment proporciona assessorament al professorat que vol elaborar i dissenyar una pàgina web per a una assignatura, un  projecte, unes pràctiques, etc.

URL: <http://www.kompozer.net/>

Propostes didàctiques

  • Creació d’una pàgina web dels recursos didàctics destacats d’una assignatura.
  • Creació d’una pàgina web dels projectes dels alumnes.
  • Creació d’una pàgina web com a galeria d’imatges.

Recursos

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari