Facebook

Facebook, la xarxa social més famosa i usada (disposa de la seva pròpia pel·lícula), va ser creada el 2004 per Mark Zuckerberg. Actualment, és la xarxa que més usuaris té i a més llocs, basta mirar el mapa següent; no debades empreses, institucions, personatges… s’han afanyat a tenir-hi un lloc.

URL: <https://ca-es.facebook.com>

Per aquest motiu, malgrat els recels que té en alguns sectors de l’àmbit educatiu, és impossible deixar-la de banda. La majoria dels estudiants que tenim tenen perfil a Facebook.

Facebook

Aquest és un gran avantatge a l’hora de decidir-nos a emprar aquesta xarxa en el món de l’educació, ja que suposa l’ús d’un entorn que coneixen a la perfecció, que visiten amb regularitat i en el qual es troben còmodes.

A més, la gran afluència d’usuaris i un sistema relativament flexible han fet que apareguin centenars d’aplicacions que poden ser molt útils en l’educació i que cada professor pot triar per adaptar el seu espai de Facebook a la seva matèria.

Alguns dels problemes que s’hi han vist són la manca de privacitat i el renou que s’hi troba; ara bé, cal ser conscients de quina eina empram i no mostrar res més del que volem mostrar: com en la majoria de les coses, cal usar el sentit comú.

Facebook ens permet tres tipus de compte (se n’hi ha afegit un, però destinat a les empreses comercials). Els perfils: de tipus personal, el nom ha de ser de la persona que té el compte. Els grups: hi formen part un conjunt de membres amb un o més administradors que els han hagut d’acceptar, el nom és el que es vulgui donar al grup. Les pàgines: s’hi adhereix qui vol com a seguidor, la gestiona un o més administradors, el nom és el que es vulgui donar a la pàgina.

A l’hora de fer-ne un ús educatiu ens hem de plantejar les dues darreres opcions.


Pàgina

  • Utilitats: estat, fotos, enllaç, vídeo, pregunta, avisos, estadístiques, esdeveniments, anotacions.
  • Permet aplicacions i personalització.
  • Nombre il·limitat de membres.
  • No es pot configurar la privacitat de la pàgina.
  • No pot enviar missatges individuals, sí que pot enviar notificacions generals.

Grup

  • Utilitats: publicació, enllaços, fotos, vídeo, document, xat en grup, preguntes (enquesta), esdeveniments.
  • No permet aplicacions.
  • Nombre limitat de membres (5.000).
  • Es pot configurar la privacitat del grup.
  • Pot enviar missatges individuals.

Recomanam els articles següents, on podeu trobar informació sobre l’ús i les experiències educatives:

Referències

Aquest article ha estat elaborat amb informació extreta del Blog Social

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari