Google+

Google va llançar la seva xarxa social Google+ el 28 de juny de 2011, en competència directa amb Facebook. Va sorprendre amb la seva organització en cercles i els hangouts, que també estan disponibles en versió mòbil amb aplicacions específiques per a smartphones i tablets.

Hi podem compartir vídeos, fotos, documents i tot tipus d’enllaços amb els cercles desitjats. Hem de destacar la bona acollida que tenen els hangouts. Faciliten la videoconferència d’escriptori en grup (amb un màxim de 10 persones que participen en una única quedada en qualsevol punt en el temps). És possible emetre en directe i enregistrar la sessió.

Enfront del «M’agrada» de Facebook, Google+ té un botó +1 per permetre que la gent recomani articles, fotografies i tots els elements compartits.

Google+ ofereix la integració amb altres aplicacions de Google com ara Gmail, Calendari, Docs, etc.

URL: <http://plus.google.com>

Propostes didàctiques

  • Facilitar vídeos, imatges, enllaços a articles, i propiciar una discussió a través de comentaris a la mateixa xarxa o a altres entorns.
  • Cercar informació, per part dels alumnes, i compartir-la a Google+.
  • Localitzar pàgines i grups d’interès relacionats amb temes específics a Google+.
  • La xarxa ofereix la possibilitat d’interaccionar amb experts.

Recursos

  • Visita guiada per Google +

Més informació

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari