Wordle: eina per generar núvols d’etiquetes a partir de text

wordle

Wordle és una eina en línia que genera «núvols d’etiquetes» a partir del text que es proporciona. Els núvols donen més importància a les paraules que apareixen amb més freqüència al text. Aquests núvols es poden ajustar amb fonts, dissenys i combinacions de colors diferents. Les imatges que es creen amb Wordle són pròpies, i les podem utilitzar com vulguem.

També genera núvols d’etiquetes a partir d’un URL, un blog, un canal de continguts de blog (blog feed), o de qualsevol pàgina web o  canal de continguts RSS.

URL: <http://www.wordle.net/>

Propostes didàctiques

Amb aquesta eina es pot fer una representació gràfica de qualsevol text. Aquí apuntem algunes idees:

  • Es pot treballar qualsevol tema d’interès i fer un Wordle per idea, per punt, per característica; de manera individual o  col·laborativament.

  • Si es treballa un llibre o un article es pot repartir per capítols o seccions, i els alumnes —individualment o per grups— s’han d’encarregar de reflectir a un Wordle els capítols o les seccions assignats.

  • Una vegada feta una prova, un examen o un treball de qualsevol disciplina es pot demanar als alumnes que representin amb un Wordle les dificultats trobades, els errors més freqüents o les respostes correctes.

  • Es pot fer qualsevol consulta o pregunta i demanar les respostes en format Wordle.

Si volem crear Wordles col·lectius haurem de cercar estratègies per treballar col·laborativament, com ara, per exemple, fer feina a un document compartit de Google Drive i, després, crear el gràfic a Wordle.

Exemples d’ús

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari