Diccionari de geologia

«El Diccionari de geologia […] compila gran part del coneixement geològic. És un diccionari de definicions amb equivalències en tres llengües (anglès, francès i espanyol)». [Extret de: «Introducció». A: RIBA I ARDERIU, O. Diccionari de geologia]

cerca geogogia

Com podem veure a la imatge superior, les opcions múltiples de cerca d’aquest diccionari ens faciliten molt la cerca de termes. Us convidem a explorar-les i aprofitar-les.

acudit geologia[Imatge extreta de: <joyreactor.com>]

URL: <cit.iec.cat>

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari