Piktochart: elaboració d’infografies atractives

«Una infografia és una combinació d’imatges sintètiques i textos amb el fi de comunicar informació de manera visual per facilitar-ne la transmissió. Afavoreix la comprensió del missatge i ofereix agilitat al tema.» [Publicat per María Cecilia Rodríguez] Piktochart és una de les múltiples eines actuals i gratuïtes que ens ofereix la possibilitat de crear fàcilment … Continua llegint Piktochart: elaboració d’infografies atractives