BSCW: eina de treball col·laboratiu

La sigla BSCW vol dir Basic Support for Cooperative Work o, també, Be Smart-Cooperate Worldwide.

BSCW [ Imatge extreta de: ]
[Imatge extreta de: < http://www.bscw.de/>]

Aquesta plataforma pública i gratuïta, tipus programari (software) col·laboratiu o programari de grup (groupware), possibilita el treball en grup per a ús professional o personal; hi podem accedir mitjançant un navegador web i una connexió a Internet. Podem connectar-nos al seu servidor públic, registrar-nos-hi gratuïtament i obtenir un espai de treball compartit (aproximadament, uns 20-30 MB per usuari).

URL <https://public.bscw.de/pub/>

Aquesta és una alternativa especialment atractiva per a petits grups de treball, la qual els permet aprofitar la funcionalitat completa de treball en grup sense haver d’invertir en la seva pròpia infraestructura.

Per a grans grups de treball, la instal·lació del programari en un servidor pot ser de gran utilitat. Podem instal·lar-nos la versió de prova durant 90 dies i, després, sol·licitar una llicència personal o educativa per a centres educatius i universitats d’ús gratuït del programari.

 URL <http://www.bscw.de/>

Interficie d'usuari [Imatge estxtreta de: >http://www.bscw.de/files/images/bscw_screens/BSCW-Container-foldout-DE.png >
Interfície d’usuari [Imatge extreta de: < http://www.bscw.de >

A la plataforma de BSCW podem:

  • Emmagatzemar tot tipus d’arxius (documents de text, imatges, àudios i vídeos), compartir-los, sincronitzar-los i gestionar-los.
  • Permetre l’accés protegit amb contrasenya als usuaris que triem convidant-los a través del seu email; hi podem fixar diferents rols i permisos.
  • Crear tants equips de treball com necessitem, gestionar-los, i dissenyar portals personalitzats per a aquests equips, els quals hi podran cooperar de manera síncrona i asíncrona.
  • Gestionar reunions, calendaris, contactes, tasques i notes.
  • Controlar versions i gestionar informes per supervisar la distribució dels processos.
  • Crear fòrums, wikis i blogs, i publicar-los.
  • Utilitzar enquestes per recollir les opinions dels companys d’equip.
  • Enviar recordatoris automàtics d’esdeveniments i de tasques.
  • Accedir als continguts a través de dispositius mòbils i aplicacions d’escriptori.
  • A més, és compatible amb Windows, Macintosh i Unix.
Nou espai de treball
 Crear un nou espai de treball [imatge extreta de: <http://www.bscw.de/>]
Exemples d’ús
Carpetes públiques del servei Campus Extens a BSCW: <http://cebscw.uib.es/pub/bscw.cgi/5?client_size=1280×886>
Carpetes públiques de REDIRIS a BSCW: <http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/21>
Taula_comparativa_de_llicències
      Taula comparativa de tipus de llicències [imatge extreta de: <http://www.bscw.de/>

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari