EverySlide: creació de presentacions interactives amb qüestionaris integrats

EverySlide – Presentació a Vimeo.

EverySlideEverySlide és una eina en línia i gratuïta que ens facilita la possibilitat de mostrar les nostres presentacions elaborades en PowerPoint o KeyNote i compartir-les; la nostra audiència es podrà connectar a la presentació des de qualsevol dispositiu (tauletes tàctils, portàtils, telèfons intel·ligents…) mitjançant un codi que facilita EverySlide.

 Aquesta eina, a més, ens permet dotar d’interactivitat la presentació compartida afegint-hi enquestes amb respostes de vertader/fals i d’elecció múltiple, o bé afegint-hi dades d’interès. D’aquesta manera, l’audiència pot contestar a les preguntes en temps real, i així l’autor pot saber el grau de comprensió dels continguts mostrats a la presentació i alhora pot anar fent reflexions sobre el tema tractat, la qual cosa fa que sigui més fàcil no perdre l’atenció del nostre públic. Finalment, l’autor de la presentació rebrà informació relacionada amb les respostes introduïdes per l’alumnat (audiència) de forma organitzada i detallada juntament amb el nom de l’alumne.

EverySlide

EverySlide permet la seva utilització en diverses plataformes (iOS, Windows, Android, Linux…). Actualment, aquesta eina està disponible només en anglès.

També presenta una llicència de pagament que inclou una sèrie de característiques extres com ara permetre pujar un nombre il·limitat de presentacions.

URL: <https://everyslide.com/>

Propostes didàctiques

  • Mostrar les presentacions digitals a la classe i compartir-les.
  • Inserir enquestes per fixar l’atenció dels nostres alumnes.
  • Crear avaluacions sobre el grau d’assoliment del que s’està exposant.
  • Facilitar informació addicional o pistes en moments puntuals de la presentació.
  • Rebre retroacció (feedback) dels nostres alumnes en temps real.
  • Fer partícips actius els nostres alumnes.

Recursos

 Videotutorials a YouTube

Exemple de presentació

Tutorial

Tutorial EverySlide by CampusExtens_Uib

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari