NowComment: eina per generar discussions a partir d’un document


nowcommentÉs una eina de treball col·laboratiu, ja que permet que els membres del grup mantinguin discussions sobre un document deixant-hi comentaris.

Aquesta aplicació accepta multitud de formats de document: .doc, .docx, .rtf, .pdf, .odt, .html; imatges, etc.

Un cop finalitzada la discussió, l’eina té diverses funcions per tal de poder treballar amb el document:

 • Ordenar els comentaris.
 • Amagar els comentaris.
 • Respondre als comentaris de forma privada.
 • Respondre als comentaris públicament.
 • Ressaltar fragments.
 • Descarregar el document original.
 • Descarregar el document amb els comentaris.

En definitiva, la finalitat d’aquesta eina no és crear ni/o modificar un document col·laborativament entre un grup de persones, sinó generar una discussió aportant-hi noves opinions a partir del document original.

Segurament hi ha moltes estratègies didàctiques que el professor pot plantejar amb el seu grup de classe fent servir aquesta aplicació. L’eina permet marcar un temps límit per poder discutir sobre el document facilitat. Finalment, podem descarregar el document amb els comentaris, i elegir el format de descàrrega.

URL: <http://nowcomment.com/>

Propostes didàctiques

 • Comentar lectures en línia entre el grup de companys.
 • Avaluació d’un treball de classe entre els membres del grup.
 • Contestar a preguntes finals després de la lectura d’un document; el moderador del grup pot fer un resum de les respostes facilitades.
 • Detectar quins aspectes es comprenen d’un article i quins no, utilitzant els comentaris i l’eina de ressaltar.

Recursos

Podeu entrar a l’enllaç següent per accedir a un document públic i veure el funcionament de l’aplicació.

NowComment

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari