Unitag: generador de codis QR

Les sigles QR provenen de l’anglès Quick Response, que vol dir resposta ràpida. Un codi QR és la imatge resultant d’una matriu bidimensional, que pot ser reconeguda a través d’un lector òptic, que pot desxifrar la informació continguda.  Els codis QR  s’han popularitzat amb l’ús dels telèfons intel·ligents, que poden ser emprats com un escàner per convertir la informació emmagatzemada en un format útil, com ara les adreces URL, les coordenades geogràfiques d’un lloc, el marcatge directe a un número de telèfon, entre altres utilitats.

Exemple de codi QR; <http://ca.wikipedia.org/>

Amb Unitag, sense registrar-nos-hi, molt fàcilment i de manera gratuïta, podem generar diversos tipus de QR i personalitzar-los; una vegada descarregats, els podrem inserir tant a un lloc web com a documents electrònics  o impresos. L’arxiu es baixarà en format Zip, amb unes instruccions d’ús. Els codis generats tenen una duració il·limitada en el temps.

Entre els diferents tipus que s’hi poden generar trobam els següents: pàgina web o URL, enllaç personalitzat a diferents xarxes socials, targetes de visita, text, marcatge directe per telèfon, enviament d’e-mails, enviament d’SMS, geolocalització, calendari i dades de connexió directa a un xarxa sense fil d’Internet.

Les possibilitats de personalització permeten triar un disseny predefinit; canviar els colors, el disseny del codi i la imatge central; fins i tot hi podem pujar un logotip.

URL: <https://www.unitag.io/es/qrcode>

unitagPropostes didàctiques

  • Posar a disposició dels alumnes a través de codis QR les dades de contacte del professor: targeta de presentació, telèfons, localització del despatx, xarxes socials.
  • Compartir adreces d’interès i tot tipus de recursos a través dels codis, sia inserits dins els materials d’estudi o a les aules virtuals.
  • Donar-hi publicitat d’esdeveniments importants per al curs: conferències, exàmens, lliurament de tasques.

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari