Strikingly: crea una pàgina web en pocs minuts

Com tothom sap, hi ha molts —i cada vegada més— serveis en línia que ens faciliten la tasca d’edició de pàgines web sense necessitat de tenir coneixements de disseny ni de programació. En aquesta entrada us presentam Strikingly: un servei per generar pàgines web personals al qual podem accedir a través de l’usuari de Facebook; també ens hi podem registrar amb un usuari nou i independent.

Strikingly

D’aquest servei destacam el següent:

  • És molt fàcil editar-hi pàgines web, per tal com és un editor totalment visual. Si sabem quin contingut volem donar a conèixer, en unes hores podem tenir la nostra pàgina web a punt. Les plantilles que s’hi poden elegir són editables: podem afegir-hi seccions o eliminar-ne, personalitzar-ne els fons i els tipus de lletra, etc.
  • Les plantilles tenen un disseny web responsiu (responsive web design). Això significa que, un cop publicada la pàgina web, es pot visualitzar a mòbils, tauletes tàctils, etc. sense perdre funcionalitats (vegeu-ne alguns exemples aquí).
  • Amb tot, la versió gratuïta té algunes limitacions, com ara el fet de no tenir domini propi.

Si s’hi accedeix a través del compte de Facebook, Strikingly fa una proposta de pàgina web amb la informació que conté el  compte de Facebook mateix, a partir de la qual es poden fer les modificacions i els canvis oportuns. Un dels comentaris que es fan sobre Strikingly amb vista al futur és que, com WordPress, és possible que molts usuaris s’animin a fer-lo servir per crear una pàgina web, atesa la rapidesa i la facilitat d’edició que proporciona aquest servei.

URL: <https://www.strikingly.com/>

Propostes didàctiques

  • Crear contingut extra per a una assignatura i publicar-lo.
  • Desenvolupar el hobby professional publicant-lo a una pàgina web i fent-ne sabedors els alumnes.
  • Crear projectes d’alumnes en grups mitjançant el web.

Recursos

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari