Medium: crea continguts amb visió de futur

Medium és una plataforma de publicació de continguts en format blog que va ser creada pel cofundador de Twitter, Evan Williams, en agost del 2012. En un principi, va sorgir com un intent per animar els usuaris de Twitter a crear missatges de més de 140 caràcters, i, després, ha evolucionat cap a un servei híbrid de continguts personals i professionals; és un exemple de periodisme social.

mediumLa plataforma ofereix als usuaris una interfície  WYSIWYG (el que veus és el que obtens) per editar els articles en línia, amb diferents opcions per donar format. Una vegada publicat l’article, pot ser emprat, recomanat, compartit  i comentat per altres persones, de manera similar a com es fa a Twitter. Els continguts poden ser votats com els millors escrits, i es poden assignar a un tema específic. Una diferència respecte als blogs és que els continguts s’organitzen entorn dels temes i no de l’autor. El sistema d’etiquetes estructura els continguts en diferents categories que el lector pot triar.

medium1

Per començar a fer servir l’eina, podem crear un nou compte proporcionant una adreça de correu electrònic, o el nostre compte de Twitter, Facebook o Google+; i començar a crear, cercar i filtrar continguts.

URL: <https://medium.com/>

URL: <https://medium.com/espanol/>

Propostes didàctiques

  • Recerca de recursos o documentació sobre temes específics.
  • Publicació de continguts per part del professor: articles d’opinió, exposicions temàtiques personals o professionals.
  • Creació de projectes d’alumnes en grups mitjançant el web. Publicació de projectes, tasques, etc. per part dels alumnes, en grup o individualment. Es poden fer servir els comentaris, les votacions, les vegades que s’ha compartit un contingut o la repercussió en altres xarxes socials com a invocadors per a l’avaluació o el seguiment de les tasques.

Recursos

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari