Atavist: una nova opció per crear històries multimèdia amb mapes, línies de temps, imatge i vídeo, etc.

Atavist és la creació de The Atavist, una companyia fundada el 2009 com a proveïdora de contingut per a iPad. L’eina ens permet elaborar els nostres propis projectes digitals, en un rang de categories que va des de manuals, projectes personals i reportatges interactius fins a novel·les. El format de redacció és a tall d’història, i juga amb les possibilitats que les noves tecnologies ofereixen. Ens permet incorporar-hi text, fotos, vídeos, àudio, gràfics, mapes interactius, documents en PDF, etc., de manera que es crea un flux narratiu dinàmic que s’organitza en capítols. Els recursos que incorporem poden estar allotjats a YouTube, Vimeo, etc., o bé podem carregar els arxius des del nostre ordinador.  És l’autor mateix qui determina quina aparença té cada capítol, i, també, qui decideix la plantilla que s’ha d’usar.

Quant a les opcions de publicació i difusió, el contingut final es pot publicar a la web en format de llibre electrònic (ePub, iBooks, Kobo, Nook Kindle) i, també, en format d’aplicació mòbil. Ens ofereix l’enllaç URL per compartir.

Atavist

 Característiques

  • Ofereix un compte gratuït amb 150 MB d’emmagatzematge.
  • Permet crear tres projectes digitals gratuïts; per als següents, ens ofereix opcions de subscripció.
  • Navegació en vertical.
  • Hi ha l’opció de publicació i difusió.

URL: <https://atavist.com/>

Utilitats didàctiques

  • Publicar un monogràfic interactiu sobre un tema tractat a l’assignatura per part dels alumnes i en grup.

Recursos

Exemples

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari