Quizalize: plataforma en línia per crear qüestionaris d’avaluació/aprenentatge

Quizalize

Quizalize és una plataforma en línia i gratuïta que permet crear concursos en grup a partir de qüestionaris amb preguntes d’opció múltiple. En destacam el caire col·laboratiu: els usuaris poden participar en concursos prèviament dissenyats que s’han compartit amb la comunitat de Quizalize.

El concursant pot visionar el qüestionari en qualsevol dispositiu amb connexió a Internet, sense necessitat de baixar cap aplicació. S’hi pot concursar de manera síncrona o asíncrona, depenent de la configuració que transfereixi el professor al concurs. És, per tant, una eina molt útil per utilitzar dins l’aula i, també, per fer deures i repassar la lliçó a casa. Allò més destacable, si s’usa de manera síncrona a classe, és el panell en què el professor observa, en temps real, els resultats obtinguts per grup o per alumne; aquest factor permetrà solucionar els aspectes en què s’està fallant i reforçar-ne les explicacions.

Panell

Opcions de configuració del qüestionari

  • El lloc web permet crear diferents classes amb els qüestionaris. Podem accedir a cada qüestionari mitjançant un enllaç i un codi d’accés que ha de facilitar el professor.
  • Podem limitar el temps de resposta: entre 5 i 120 segons per pregunta.
  • Cada pregunta possibilita la creació de fins a 4 opcions de resposta.
  • Les preguntes poden incloure imatges.
  • Podem crear fins a 30 preguntes per prova o concurs.
  • S’ofereix retroalimentació quan les respostes no són encertades.

fases

Imatge: passes per crear un qüestionari

crear_quize

Imatge: afegir preguntes
have_a_question

Imatge: configuració de les preguntes

URL: https://www.quizalize.com/

Propostes didàctiques

Didàcticament és un recurs molt útil i realment senzill. Les propostes didàctiques d’utilitat d’aquesta eina poden resumir-se en la presentació de qüestionaris de gran diversitat temàtica a grups d’alumnes, de forma tant individual com col·lectiva.

També ofereix la possibilitat que l’alumne mateix dissenyi i desenvolupi qüestionaris personalitzats per al seu propi aprenentatge i repàs, i fins i tot que siguin creats per ser resolts per altres companys, d’aquesta manera l’eina Quizalize passa a tenir sentit col·laboratiu.

Recursos

1. Tutorials i manuals

Teacher Guide

Manual ràpid d’opcions de Quizalize

2. Enllaços a blogs informatius

http://www.teachersfirst.com/single.cfm?id=16854

http://www.freetech4teachers.com/2016/02/quizalize-create-interactive-review.html

https://newlearningtimes.com/cms/article/3376/quizalize

http://blog.quizalize.com/2015/11/16/question-types-in-quizalize/

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari