Joomag: per crear revistes digitals i publicar-les

Joomag

Joomag és una eina gratuïta que permet crear revistes digitals en línia, sense necessitat de descarregar cap programa. La publicació permet afegir-hi text, imatges, animacions, àudio, vídeo i altres recursos propis de la web 2.0, com la subscripció, els formularis de comentaris, etc.Joomag

L’eina ofereix diferents plans de registre: gratuïts i de pagament. En aquesta entrada explicarem el pla gratuït.

Eines com aquesta, que permet l’edició en línia de revistes, presentacions, etc., tenen un potencial pedagògic molt important, pel fet que fomenten en els alumnes l’interès per l’escriptura i potencien el treball en equip. Mitjançant aquesta eina, escoles, instituts de secundària i centres d’educació superior han experimentat amb la creació d’una revista digital i/o amb l’elaboració de projectes de divulgació.

Es pot accedir a l’eina des d’un compte existent de Facebook o Twitter, o bé registrant-s’hi, és a dir, creant un compte nou.

Tal com hem dit a la introducció, Joomag permet afegir a la publicació vídeos, àudios, presentacions de diapositives (slideshows), animacions, etc. També podem partir de la pujada d’un arxiu PDF, i després obrir-lo a l’editor de Joomag. A més, ens facilita l’aplicació de diferents plantilles FREE.

Un cop tenim la publicació acabada, se’ns ofereixen dues maneres de compartir-la: a través de xarxes socials i correu electrònic o bé mitjançant la inserció d’un codi d’incrustació (embedded code) a blogs, a pàgines web, a la plataforma de teleeducació Moodle, etc.

 URL: <http://www.joomag.com/>

 Propostes didàctiques

Permet crear publicacions digitals en línia; ofereix diferents usos, com ara els següents:

  • revistes
  • presentacions
  • contes
  • inventaris
  • catàlegs
  • etc.

Recursos

Exemples d’ús

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari