Annotary, marcador social per catalogar i fer anotacions en línia a pàgines web

En l’actualitat, Annotary és una eina gratuïta i, ara com ara, no presenta limitacions, ja que no té opció de pagament. L’anomenen el «subratllador» 2.0.

La mateixa paraula indica quina és la funció principal de l’eina: anotar. Ens permet seleccionar, marcar i destacar els textos que vulguem d’una pàgina web, com si es tractàs d’uns apunts.

Aquesta funcionalitat ens facilita poder recordar i identificar ràpidament el text d’una pàgina web que, per algun motiu, vàrem marcar. Amb el temps, podrem disposar d’un marcador social i ben organitzat per categories, i en podrem crear tantes com necessitem. Permet afegir anotacions en forma de nota adhesiva, les quals es desaran al nostre compte d’Annotary, de tal manera que les tindrem a mà quan vulguem.
El seu maneig és molt intuïtiu. Des del moment en què ens registram a Annotary, disposam d’un espai personal on podem crear coŀleccions i emmagatzemar les seleccions que anem fent; igualment, podrem afegir-hi anotacions de comentaris, reflexions, etc.

Com es crea una coŀlecció nova

Opcions de la coŀlecció

Com s’afegeix un marcador mitjançant un URL

Un dels aspectes destacables d’Annotary és que disposa d’un complement adaptat al navegador (Chrome, Firefox o Safari), gràcies al qual, un cop instaŀlat, tenim una major accessibilitat a les eines de selecció, d’afegir anotacions, de compartir, etc.

Complement d’Annotary que s’afegeix a la barra de navegació

Totes les funcions d’interacció apareixen a un panell d’eines que ens permet tenir un accés fàcil a les funcionalitats destacades. Llavors, quan navegam per Internet, i des del complement instaŀlat, podem afegir la web a una coŀlecció que ja tenim creada, sense necessitat d’obrir la web d’Annotary.

Finalment, les opcions de compartir es basen en la possibilitat de compartir la coŀlecció sencera o bé només una sola web. Es genera una direcció web que podrem compartir a través de les xarxes socials o serveis de correu electrònic. Amb aquesta funcionalitat, podrem convidar amistats i companys a visualitzar la coŀlecció o els recursos.

L’opció Explorar resulta molt útil per veure les coŀleccions que altres autors han creat utilitzant aquesta mateixa eina.

I, com a conclusió, Annotary resulta ser una eina molt senzilla. La podem considerar una alternativa a Diigo, un marcador social amb opcions molt avançades. Segurament, Annotary està recomanada per a usuaris novells en la utilització de marcadors socials.

Propostes educatives

Aquesta eina ajudarà els docents a optimitzar el temps. Podran documentar bé les cerques que facin a Internet, i classificar-les a través de coŀleccions. Així, podran localitzar la informació destacada i els comentaris de les webs que ha desat, i recuperar-los amb facilitat.

Els estudiants també poden gestionar la informació que han localitzat a Internet i accedir a les anotacions que han fet. Això és molt recomanable per treballar en grup i per dur a terme treballs d’assignatures.

Recursos

Presentació: https://es.slideshare.net/formaryprevenir/annotary-toolbar

Tutorial d’Annotary:

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari