Educreations, grava les teves explicacions

Educacreations és una app gratuïta per a iPad que permet la creació de videotutorials mitjançant l’enregistrament de la veu i la captura de les accions que duem a terme a la pissarra interactiva que proporciona l’eina.

La pissarra ofereix la possibilitat d’inserir imatges, determinar el color del llapis, el fons de la pàgina, etc.; a més, es pot gravar la veu de les explicacions del que s’està presentant. El resultat és una lliçó en format de vídeo que facilita la comprensió de contingut complex.

Un cop acabada la lliçó, es desa en el servidor de la mateixa eina i se’ns facilita un URL per poder-la compartir a través de les xarxes socials o bé per incrustar-la en una pàgina web o un blog.

Si, per contra, no disposau d’iPad, Educreations permet crear lliçons utilitzant la pissarra en línia, que funciona en qualsevol navegador amb suport d’Adobe Flash.

Una vegada registrats al lloc web, podrem crear una lliçó anant a la pissarra interactiva per elaborar els continguts que volem explicar.

Interfície web

Tant si l’usam d’una manera com de l’altra, es pot accedir en tot moment a les lliçons creades i també a les que ha compartit la comunitat d’usuaris registrats, les quals es poden localitzar fàcilment, ja que estan classificades per idioma i temàtica.

 

És recomanable, abans de començar a escriure a la pissarra interactiva d’Educreations, tenir preparat el material que volem capturar i el guió de l’àudio de les explicacions, amb la finalitat d’elaborar el videotutorial al més entenedor possible. En definitiva, es tracta de disposar dels elements que utilitzarem a cadascuna de les diapositives, siguin imatges, textos, esquemes, gràfics, etc.

URL: <https://www.educreations.com>

Propostes didàctiques per al professorat i per a l’alumnat

  • Cada grup d’alumnes ha de crear una lliçó del treball que ha desenvolupat i posteriorment compartir-la amb la resta de companys del curs. La finalitat és que ensenyin el que han après als demés estudiants.
  • El professor pot elaborar videotutorials dels continguts més complexos a fi de resoldre els dubtes més freqüents. Consistiria a crear l’anomenat PMF (FAQ) en format videotutorial.
  • El professor pot fotografiar les pissarres de la seva classe magistral i posteriorment realitzar un videotutorial per usar-lo com a material de suport per als estudiants.

Recursos

Exemple de tres mètodes numèrics per a la resolució d’equacions: <https://www.educreations.com/lesson/embed/688229/>

Exemple presentat per alumnes sobre el maneig de l’app Educreations: <https://www.educreations.com/lesson/view/educreations/19051505/?s=OYbsxG&ref=app>

Exemple: What is the Pythagoream Theorem?<https://www.educreations.com/lesson/view/what-is-the-pythagorean-theorem/947104/?ref=link>

Videotutorial per aprendre el maneig d’Educreations a per a iPad: <https://www.youtube.com/watch?v=lXLz9v3XzKA>

Manual d’ús. Observatorio Tecnológico: <http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/en/software/software-educativo/1063-educreations>

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari