Hypersay et permet saber què pensen i què entenen els teus alumnes a una classe

Aquesta eina permet que els assistents a una classe, a una conferència, etc. —en el nostre cas, els alumnes— interactuïn amb les diapositives que el presentador —en el nostre cas, el professor— ha creat, i que hi participin. Amb això es pretén que els alumnes estiguin més atents a les explicacions i a la informació que se’ls presenta.

Accés al vídeo: https://youtu.be/mG0o6Xmp0Jc

Els participants poden, mitjançant els seus dispositius mòbils, proporcionar retroacció (feedback): contestar a les qüestions que el professor prepara després de cada diapositiva, visionar vídeos que complementin la diapositiva, formular preguntes… A més, poden fer un «m’agrada» a les diapositives que més hagin atret la seva atenció.

 

 

Totes les respostes proporcionades pels participants i les preguntes que formulin queden desades a la plataforma, per tal que el professor obtingui una visió real del que ha suposat el material presentat als alumnes. Així mateix, el professor pot accedir a l’estadística de les respostes i les retroaccions obtingudes en temps real, la qual cosa li permet reforçar els continguts que la majoria dels alumnes no han entès.

La manera de fer-ho és molt senzilla: cada presentador, un cop s’hagi registrat a Hypersay, hi ha de pujar una presentació en format .ppt, i preparar-la amb els vídeos, les imatges, les preguntes i les anotacions que hi vulgui afegir, per tal que els assistents i els destinataris puguin interactuar-hi.

El professor ha de compartir amb els alumnes un codi únic per accedir a la sessió i al recurs en temps real; és a dir, en el mateix moment en què es fa la presentació. Aleshores, el professor tindrà una evidència dels alumnes que hi han accedit i de les seves respostes.

D’altra banda, els alumnes i assistents tindran a la seva disposició les diapositives quan acabi la classe, i podran prendre-hi notes, tenir-les al seu espai i accedir-hi quan calgui, sempre amb el mateix codi.

Propostes didàctiques:

Hypersay és una eina útil per als professors que treballen amb metodologies innovadores a classe que cerquin l’enriquiment de les sessions presencials amb les noves tecnologies i l’afavoriment de la participació dels alumnes:

  • El professor pot tenir un control sobre l’atenció de l’audiència i dels alumnes vers el material didàctic que s’ha compartit.
  • La sessió presencial passa a ser més interactiva i dinàmica; se’n facilita la participació dels estudiants.
  • Les dades emeses pels estudiants es poden emmagatzemar.

La versió gratuïta de Hypersay permet la connexió de fins a 120 participants. En canvi, la versió de pagament (5 dòlars per mes) en permet un màxim de 300.

Exemple

https://hypersay.com (codi DRETR)

Recursos

Better Presentations: Lessons from Tennis Strings.  https://medium.com/hypersaid/better-presentations-lessons-from-tennis-strings-5d07ba6767d9

Hypersay Presentation in under 2 minutes (how to) https://youtu.be/PFNCBjut-zk

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *