Vocabulari de Dret Civil (Universitat de Barcelona)

portada vocabulari

La Comissió de Política Lingüística de la Universitat de Barcelona posa al nostre abast aquest Vocabulari de Dret Civil, el qual es pot consultar en línia, en format PDF.

Hi podem trobar una selecció de termes bàsics relacionats amb el dret civil, en castellà i en català; cal destacar que també inclou sinònims d’alguns termes:

sinonim

Resulta útil per aclarir dubtes de terminologia bàsica d’aquesta matèria.

 

 

 

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari