RubiStar: crea rúbriques d’avaluació

RubiStar és una aplicació gratuïta que ajuda els educadors a crear rúbriques d’avaluació de qualitat. L’eina permet treballar sense registrar-s’hi, però, si ho fem, podem desar el treball i editar-lo en línia quan necessitem fer-ho. Ofereix el següent:

  • Una llista àmplia de plantilles a manera de matrius per avaluar diferents tipus de disciplines.
  • Un repositori d’idees, categories, criteris, etc., per ajudar-nos a elaborar la nostra pròpia rúbrica i adaptar-la a la tasca que hem d’avaluar.

Les rúbriques són eines per ajudar el professor a avaluar una tasca encomanada als alumnes. Per definició, s’elaboren de manera prèvia al desenvolupament de la tasca, i ajuden a valorar de forma detallada el treball que han fet els alumnes, i a determinar si s’han assolit els objectius, les habilitats i les competències plantejades, i en quin nivell s’ha fet. Aquest treball previ obliga el professor a pensar quins objectius d’aprenentatge pretén aconseguir i quins criteris ha de tenir en compte per avaluar.

Les rúbriques també són elements positius per als alumnes pels motius següents:

  • Els orienten en el desenvolupament de la tasca.
  • Els permeten saber determinar els continguts destacats.
  • Els possibiliten conèixer el procediment avaluador, el qual és més objectiu pel fet de seguir uns criteris definits i coneixedors.
  • Fomenta l’autoavaluació i l’autocorrecció.

Per a més informació sobre el concepte de rúbriques i sobre com s’elaboren, podeu consultar l’article següent: ¿Cómo elaborar una rúbrica?

Atesa la difusió que té la utilització de rúbriques en el sistema educatiu, a Internet hi ha moltes opcions per facilitar-ne l’elaboració. A la web següent hi ha un recull d’aplicacions en línia i gratuïtes destacades. Aquest recull s’ha realitzat al blog d’Augusto Bernal: <http://tics-ti.blogspot.cl/2015/07/10-tic-para-elaborar-rubricas-para.html>.

A la nostra entrada hem escollit RubiStar per la seva facilitat i pel resultat qualitatiu.

RubiStar

Una rúbrica consta d’una taula de doble entrada. A un eix, hi ha els objectius d’aprenentatge que es volen valorar; a l’altre, els aspectes  o elements que utilitzarem per observar si s’han aconseguit o no.

Matriu

Extret de: RubiStar: Foro debate del tema Leishmaniasis.  Autoria: Dr. Morales Montecinos. Any de creació: 2015.

Tasques a fer:
  1. Determinar els objectius i les competències que han d’assolir els alumnes.
  2. Identificar els aspectes que hem de valorar i detallar cada objectiu proposat.
  3. Definir una escala de qualificació que permeti ajustar els objectius i els aspectes al nivell de desenvolupament.

Un cop creada la rúbrica, podrem elegir el sistema que millor ens vagi per desar-la o bé imprimir-la.

Rubistar

  URL: <http://rubistar.4teachers.org/>

Recursos generals sobre rúbriques

Infografia

Extret de: Blog de Gesvin. Rúbricas de Evaluación y las Ventajas de Utilizarlas/Infografía

75 Rúbriques d’avaluació organitzades per nivells i tasques

Banc de rúbriques descarregables per avaluar aprenentatges

Scoop.it rúbriques

Eduteka – Rúbriques

Exemples d’ús

Avaluació de treballs dels alumnes en ludificació. Rúbriques i punts.

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari