Kahoot! Crea, participa, juga i comparteix

Kahoot! és una plataforma gratuïta per crear jocs educatius, els quals són dissenyats per ser emprats a l’aula o a qualsevol altre entorn educatiu. Es pot accedir als jocs d’aprenentatge o «Kahoots» des de qualsevol dispositiu mòbil, tauleta tàctil, ordinador d’escriptori o portàtil, només cal tenir un navegador web. No és necessari l’ús d’una aplicació, i en trobam tant per a Android com per a IOS.

kahoot
Kahoot! és utilitzat habitualment per a accions d’avaluació formativa, per fer un seguiment del progrés de cada estudiant davant els objectius d’aprenentatge. També s’empra per identificar el punts febles o forts dels alumnes, o els seus coneixements previs.  Així mateix, els professors fan servir l’eina per introduir nous temes o notícies d’actualitat, per comprovar els coneixements abans d’un examen, per recollir opinions o per fer enquestes, per facilitar el debat i per dinamitzar els alumnes.

L’eina està ideada per a un aprenentatge social, amb els alumnes a l’entorn d’una pantalla a l’aula (canó, smartscreen, pissarra interactiva, monitor d’ordinador), i en el qual els alumnes contesten a través dels seus propis dispositius (individualment o en grup). També es pot combinar l’ús dels Kahoots amb l’opció de compartir pantalla d’eines com ara Skype o Google Hangouts.

Kahoot!

En finalitzar, cada alumne pot conèixer la seva puntuació, i hi apareix un rànquing. El professor pot establir un sistema de premis per als millors. L’aplicació permet exportar els resultats a Excel o incloure’ls a Google Drive, perquè el professor pugui fer-los servir per al procés d’avaluació.

Kahoot rànquingPer començar a crear Kahoots! ens hem de registrar gratuïtament a getkahoot.com proporcionant una adreça de correu electrònic. Hem d’accedir al tauler de l’eina: podrem triar, d’entre els 4 tipus disponibles, el model que s’adapti a les nostres necessitats per crear els Kahoots. La interfície de l’eina és del tipus arrossegar i deixar a anar, i molt intuïtiva: els usuaris poden construir i personalitzar qüestionaris d’opció múltiple, i afegir-hi imatges i vídeos disponibles a la plataforma o continguts propis de l’usuari. Els creadors també tenen la possibilitat de triar entre els més d’11 milions de Kahoots públics creats per altres usuaris, i adaptar-los a les seves necessitats.

Kahoot!

Els alumnes han d’accedir a kahoot.it, i només han d’introduir un número PIN que els proporcionarà el professor per poder contestar des dels seus dispositius, ja sigui individualment o en grup.

Kahoot!

URL on els usuaris poden crear Kahoots: <https://getkahoot.com/>

URL on els usuaris poden participar en els Kahoots: <https://kahoot.it>

Propostes didàctiques

  • Crear una enquesta per recollir tot tipus d’opinions
  • Introduir nous temes o notícies d’actualitat
  • Comprovar coneixements prèviament a un examen, a fi d’ajudar els alumnes a repassar continguts i aclarir dubtes
  • Comprovar que els alumnes han dut a terme una tasca prèvia necessària per a la classe (per exemple, la lectura de qualque material)
  • Encoratjar els alumnes a exercitar la memòria i a respondre de manera ràpida a preguntes concises, per a la qual cosa han d’haver adquirit una base sòlida de coneixements

Recursos

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari