Socrative, edició de qüestionaris per potenciar la participació dels alumnes dins l’aula a través dels dispositius mòbils

Socrative és una aplicació desenvolupada pel MIT que porta aproximadament set anys en ús. Va sorgir amb la intenció de facilitar la utilització dels dispositius mòbils dins les aules amb una finalitat totalment educativa i potenciar la participació de l’alumnat.

L’eina és gratuïta, però també existeix una versió de pagament, la qual proporciona més opcions de personalització i configuració a un preu econòmic.

Els estudiants poden participar en temps real dins l’aula a través de tests, activitats, concursos, etc. des dels seus mòbils (també des de tauletes, portàtils o ordinadors), que el professor pot haver preparat per als seus alumnes amb antelació o bé de forma espontània a classe. El docent rep en pocs segons les respostes dels estudiants, de manera que obté informació immediata sobre els continguts apresos, les dificultats destacades, etc., la qual cosa li permet establir un debat dins de l’aula en relació amb aquests aspectes.

Pel que fa a les possibilitats tècniques, Socrative té una app específica per als docents i una altra per als estudiants, disponible des d’App Store.

També des del web <www.socrative.com> es permet aquesta diferenciació.

Pel que fa als alumnes, poden accedir a les preguntes en temps real o bé a través d’una classe on es troben disponibles les activitats configurades.

Les opcions d’edició per part del professor són:

1.  Examen (qüestionari de preguntes)
2. Nave espacial juego (concurs entre equips amb temps limitat)
3. Encuesta final (qüestionari amb rànquing de resultats)

El professor pot seguir els resultats en directe o bé els pot revisar posteriorment a través dels informes que genera Socrative.

Els tipus de preguntes que és possible editar són:

Procediment d’ús

El primer pas és registrar-se com a docent mitjançant un compte de correu electrònic o amb les dades de Google. L’idioma de la plataforma es pot determinar editant el perfil.

Per configurar un examen hem d’accedir a la pestanya Concursos. Per defecte, apareix un test ja creat (World Facts Quiz).

A continuació, hem d’introduir el nom del qüestionari i determinar les preguntes que aquest ha d’incloure. Podem elegir preguntes d’opció múltiple, de vertader o fals i de resposta curta, tal com s’ha comentat anteriorment.


Un cop s’ha configurat l’exercici, el professor ha de seleccionar el mètode de lliurament de la prova als estudiants. Es pot fer de tres maneres:


Retroalimentación instantánea. Els alumnes responen a les preguntes amb l’ordre que el professor ha definit i no es poden canviar les respostes. El professor pot supervisar a la taula de progrés les respostes enviades.

Navegación en abierto. Els estudiants poden respondre a les preguntes en qualsevol ordre i canviar les respostes abans d’acabar el test. El professor pot supervisar el progrés en una taula de resultats en temps real.

Guiado por el profesor. El professor és qui controla la presentació del flux de preguntes i respostes. A mesura que el professor les envia li apareixen a l’alumne.

El docent pot accedir al codi de la classe a través de la pestanya Habitaciones. Pot editar-ne el nom si ho considera adient.


A continuació, els alumnes poden accedir a la classe amb el codi de l’aula a través dels seus dispositius i interactuar amb el contingut en temps real o en diferit.

Les respostes de l’alumnat es guarden a l’aula Socrative, a la pestanya Informes. El professor les pot consultar i projectar a fi de mostrar l’estadística de les puntuacions.

Hi ha diferents opcions per visualitzar els resultats de l’activitat: arxiu d’Excel, en línia com a full de càlcul de Google, etc.

Socrative disposa d’un centre de suport <https://help.socrative.com/hc/es> on es poden trobar respostes als dubtes que vagin sorgint. Així mateix, mostra idees motivadores d’activitats interactives que poden servir d’inspiració per crear les pròpies activitats.

Propostes didàctiques

Podem usar l’eina en diferents moments i situacions.

Abans de la classe:

Per avaluar els coneixements previs: el professor pot llançar un qüestionari abans d’iniciar la classe per saber quins coneixements tenen els alumnes, comprovar si han revisat algun material pendent i si l’han entès, etc.

En acabar la classe:

En finalitzar una classe el professor pot enviar una pregunta en què l’alumnat hagi d’explicar què ha après.

Durant la classe:

Socrative permet tenir informació al llarg de la classe o del curs dels coneixements assolits a les sessions.

  • Compressió lectora: les preguntes de vertader o fals poden servir per avaluar la comprensió lectora de l’enunciat, no només d’un coneixement concret.
  • Opinió i debat: a través de preguntes breus els estudiants poden expressar la seva opinió sobre un tema de debat, alhora que pot servir com a exercici d’assaig o de comentari de text.
  • Durant la classe es poden programar tasques per realitzar en grup, la qual cosa permet utilitzar els rànquings de puntuació com a motivació per a la superació personal.
  • Creació de concursos entre diferents grups de classe.

Aquest tipus d’eina afavoreix la participació, sigui quina sigui la capacitat de comunicació de l’alumnat, alhora que fomenta que aquest respecti els altres comentaris, la privacitat, l’ús responsable de l’anonimat, etc.

 

Recursos

Vídeo tutorial sobre Socrative: <https://www.youtube.com/watch?v=NKqk4cdOcus>.

Socrative introduction video <http://vimeo.com/socrative/intro>.

Blog de TIC en Lenguas Estranjeras. “Socrative, el sistema de respuesta inteligente”. <http://recursostic.educacion.es/blogs/malted/index.php/2012/09/24/socrative-el-sistema-de-respuesta-inteligente>

Blog de The flipped classroom. “Uso de la plataforma Socrative.com para alumnos de Química General” per María Verónica Frías, Christian Arce, Patricio Flores-Morales en Science Direct: <http://www.theflippedclassroom.es/socrative/>.

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari