Crea una rúbrica amb Quick Rubric

Quick rubrick

Una rúbrica és una eina d’avaluació amb uns criteris de referència que serveix per avaluar tasques o activitats. El treball és qualificat basant-se en la manera com el producte final compleix els criteris que figuren a la rúbrica. És molt útil en situacions d’avaluació entre iguals, i per valorar l’execució de tasques, activitats o treballs en general; així mateix, facilita la retroacció.

Les rúbriques holístiques o globals fan un valoració en conjunt de la tasca; els descriptors o criteris corresponen als nivells globals. Es poden admetre errors en qualque moment del procés. Es pretén una visió global de l’alumne i del grup.

Les rúbriques analítiques se centren en els aspectes més específics, i es fan servir per avaluar protocols, fases i elements d’un procés o producte final.

Per començar a crear rúbriques amb Quick Rubric n’hem de localitzar l’editor, que és molt intuïtiu, i, tot seguit, podem definir els camps de la rúbrica: títol, descripció, puntuació màxima i mínima, i els criteris i la valoració, amb la seva descripció. Podem afegir-hi molt fàcilment columnes o files i reorganitzar-ne els elements.

quick rubrick

Ens hem de crear un compte a l’eina.quick rubrick

Des del nostre compte podem editar les rúbriques creades anteriorment i gestionar-les. Podem imprimir la rúbrica o compartir-la mitjançant un URL.

quick rubrick

URL: <https://www.quickrubric.com/>

Propostes didàctiques

  • Ús de rúbriques com a instrument d’avaluació d’aprenentatge per competències
  • Recurs per a la tutoria d’estudiants i de grups
  • Ús de rúbriques com a estratègia de retroacció

Exemples d’ús

Rúbrica analítica

Rúbrica holística

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*