Una eina de storytelling de codi obert. Timeline js

timeline

Timeline JS  és una eina gratuïta i de codi obert, molt intuïtiva, que permet crear històries de temps interactives, visualment atractives, en un format cronològic.

Els usuaris poden crear molt fàcilment les seves històries. L’eina mateixa proporciona una plantilla, i es poden començar a crear continguts fent-hi modificacions. Els usuaris amb coneixements de JavaScript es poden beneficiar de la funcionalitat JSON per personalitzar els seus projectes, tot mantenint la funcionalitat bàsica de Timeline JS.

Podem incloure-hi recursos de fonts com Twitter, Flickr, YouTube, Vimeo, Vine, Dailymotion, Google Maps, Wikipedia, SoundCloud, Document Cloud i molts d’altres!

Per començar a fer feina amb l’eina no cal registrar-se. En podem veure exemples a la seva web.

timeline exemples

També podem veure’n un exemple concret

timeline

i obtenir la plantilla al primer pas dels quatre que ens explica la web.

Aquestes són les quatre passes que trobam a l’apartat Make a Timeline de la web les instruccions de la qual seguirem.

Creació de la plantilla

Publicació de la web

Iniciam sessió a Google i desam la plantilla a Google Drive; després, la publicam a través del menú Arxiu > Publica a la web. Només haurem de publicar la plantilla una vegada; tots els canvis que hi facem s’hi veuran reflectits sense necessitat de tornar-la a publicar.

Una vegada publicada, copiam l’adreça que ens surt a la barra del navegador.

Generació de la història

Enganxam l’adreça copiada anteriorment a la capsa que s’indica a la passa 3, per generar la història.

Comparteix-la a través d’un enllaç

Una vegada generada la història, podem compartir-la amb els nostres contactes amb un URL, o la podem inserir en altres webs.

URL: <http://timeline.knightlab.com>

Propostes didàctiques

  • Recerca de recursos o documentació sobre temes específics i cribratge de continguts d’estudi rellevants.
  • Publicació de continguts: articles d’opinió, exposicions temàtiques.
  • Creació de projectes d’alumnes. Publicació de projectes, tasques, treballs.

Videotutorial

 

Converses per aprendre. Storytelling?

Autor: Campus Digital

Servei multidisciplinari que gestiona el campus virtual de la UIB, des del punt de vista tècnic i pedagògic. Les funcions del servei són donar formació i suport al professorat i a l'alumnat en l'ús de Moodle, ajudar els docents en la creació de materials didàctics i en la implementació de noves eines i estratègies educatives amb TIC.

Deixa un comentari